26.10.2015 Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom – Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

V predchádzajúcom článku sme si ukázali zúčtovanie príjmu z Dohody o vykonaním práce pri nepravidelnom príjme voči Sociálnej poisťovni, v tomto článku si ukážeme zúčtovanie toho istého príjmu voči Zdravotnej poisťovni. Zásadným rozdielom je, že Zdravotná poisťovňa pri dohodách nerozlišuje pravidelný, nepravidelný príjem, ani typ dohody. Jednotné označenie 2D sa vzťahuje na: –          Dohodu o vykonaní práce (ak FO […]

19.10.2015 Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom – Z POHĽADU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má takýto „dohodár“ status zamestnanca s právom na nepravidelný príjem podľa § 4 ods. 2 prvej vety. V Registračnom liste FO – zamestnanec DoVP– kód 4. Jeho vymeriavací základ určuje § 139c ods. 1, t. z. je ním priemerný mesačný príjem z tohto právneho vzťahu samozrejme s prihliadnutím na maximálnu výšku vymeriavacieho […]

12.10.2015 Elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu?

Kto, za akých podmienok môže prejsť od 1.1.2016 na virtuálnu registračnú pokladnicu a aké výhody ponúka virtuálna registračná pokladnica v porovnaní s elektronickou registračnou pokladnicou? Pozrite si porovnanie, základné rozdiely medzi nimi a rozhodnite sa. http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/elektronicka-a-virtualna-registracna-pokladnica-a-uctovnictvo-toptema-dc-10-2015.htm/

5.10.2015 A máme tu zvyšovanie

Tak ako každý rok, tak ani tento rok nie je výnimkou a už máme na svete novú schválenú sumu minimálnej mzdy platnej od nového roka. Vyšší plat, vyššie odvody – vyššie zaťaženie na strane zamestnávateľa. A uvidíme, či zákonodarci stihnú a či vlastne aj budú chcieť upraviť výšku hranice na plný nárok odpočítateľnej položky alebo […]

28.9.2015 Registračné povinnosti pri začatí podnikania

Kde všade a dokedy ste povinný sa zaregistrovať ako SZČO? Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia prostredníctvom Formulára na ohlásenie živnosti odporúčam vyplniť údaje pre Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad – Finančnú správu. Živnostenský úrad týmto zabezpečí vaše prihlásenie na týchto úradoch ako SZČO a ušetrí vám čas a ďalšie papierovanie. Podotýkam, že ak by ste mali oprávnenie na podnikanie, ktoré […]

14.9.2015 Uvažujete nad podnikaním?

Chceli by ste začať podnikať vo svojom odbore, ale neviete, pod aký typ živnostenského oprávnenia váš odbor spadá a čo všetko musíte splniť, aby vám Živnostenský úrad vydal živnosť? Tu je malá pomôcka ako sa v tom zorientovať: Živnostenské oprávnenie si vybavíte na živnostenskom úrade (JKM – Jednotné kontaktné miesto) príslušnom podľa miesta trvalého bydliska v súlade so […]

7.9.2015 Legálne alebo nie?

Po letných prázdninách, dovolenkách nám začal nový školský rok a dospelým návrat do rutiny práce. Finančná správa hneď začiatkom septembra prináša novú aplikáciu určenú pre občanov na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov. Stačí len zadať 12-miestne identifikačné číslo kontrolnej známky a systém vám vypíše informácie o danom výrobku. Spätná väzba je […]

20.7.2015 Menej papierovania, menej pokút

Od 1. Januára 2015 je koniec  vzniku aj zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel . Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňovníkovi oznamovacia povinnosť NEVZNIKÁ. Skutočnosti ohľadom vzniku a zániku daňovej povinnosti uvedie daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. Takže sa daňovníkovi zníži nielen „papierovanie“, ale […]

13.7.2015 Prečo Vám prišla zo Zdravotnej poisťovni Výzva na oznámenie platiteľa poistného?

Na rozdiel od sociálneho poistenia, zdravotné poistenie musíte mať „pokryté“ za každý kalendárny deň. Za každý kalendárny deň musí byť uhradené poistné a to platí buď zamestnávateľ, SZČO, samoplatiteľ alebo štát. Pred vykonaním ročného zúčtovania, pri kontrole roku 2014 Vám Zdravotná poisťovňa môže poslať takúto výzvu v prípade, ak nemáte „pokryté“ nejaké obdobie registráciou jedného z typov platiteľov […]

6.7.2015 Kedy sa premlčí právo vymáhať nedoplatok voči Daňovým a colným úradom. Čo je premlčanie, čo preklúzia.

Ak máte starší nedoplatok voči Finančnej správe, sledujte zákonné lehoty premlčania  – zániku práva vymáhania pohľadávok. Pretože podľa § 85 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku)  správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Prečítajte si, aké sú konkrétne lehoty, aký je […]