Daňové priznania

Poradíme a pripravíme daňové priznanie všetkým fyzickým osobám a podnikateľom v súlade so Zákonom o dani z príjmov.

Spracujeme:

  • daňové priznanie pre fyzické osoby typ A a B 
  • daňové priznanie pre právnické osoby
  • daňové priznanie z nehnuteľnosti
  • daňové priznanie pre dôchodcov
  • daňové priznanie študentov

Svojim klientom navyše ponúkame ZADARMO v rámci tejto služby aj poradenstvo ohľadom priznaných príjmov a ich vplyv na sociálne a zdravotné odvody.

Ak ste v časovej tiesni, pomôžeme vám vybaviť odklad daňového priznania. Prípadne, ak máte pochybnosti o už podanom daňovom priznaní, pozrieme sa na vaše údaje a spracujeme dodatočné daňové priznanie.

Nespracujeme ticho len papier daňového priznania, staráme sa o spokojnosť a kompletnú informovanosť klienta.

Veríme, že cenné rady a naša spolupráca vám uľahčí život a pomôže venovať sa tomu najpodstatnejšiemu - rozvoju podnikania a financií.