Projekty

Máme prehľad vždy o aktuálnych výzvach na štátne dotácie, granty z EÚ, EHP alebo z rôznych súkromných nadácií.
Poskytneme súčinnosť pri spracovaní a podávaní žiadosti a zabezpečíme odborné účtovanie schváleného projektu.

V niektorých celoslovenských projektoch figurovala naša spoločnosť ako odborný partner.

Našim klientom sme účtovali už všetky typy dotácií a grantov, ktoré vždy boli úspešne odkontrolované, odsúhlasené príslušnými inštitúciami. Máme bohaté skúsenosti.

Našou kreativitou, pružnosťou, ústretovosťou a komunikatívnosťou Vám vieme zabezpečiť bezproblémové spustenie akéhokoľvek typu projektu a zabezpečiť jeho plynulý stály priebeh.