O nás

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok - v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 18 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte "Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva", ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.
Má dlhoročné skúsenosti s účtovaním grantov, dotácií zo štátneho rozpočtu, z Európskej únií, Nórskych fondov.

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti. Spolupracuje aj so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Predsedníčka novovzniknutého Inštitútu sociálneho a zdravotného poistenia zriadeného za účelom zúčastňovania sa na legislatívnych a novelizačných procesoch zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení a zvyšovania právneho povedomia v tejto oblasti.

Samozrejmosťou pre nás je najmä komunikatívnosť a otvorený priateľský vzťah k vám.

Vedieť včas správne informácie, Vám uľahčí život.

My Vám radi pomôžeme uľahčiť život.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Slovo konateľky
Mgr. Katarína Danajovičová

Prečítajte si názory na našu prácu

Katarina Danajovicova

Bc. Katarína Danajovičová

Poradca podnikatela