Referencie

Jurij H., živnostník

správa, údržba administratívnych budov

„Som spokojný s vedením účtovníctva - odborný prehľad, veľmi dobré a rýchle poradenstvo. Ľudský prístup, príjemná komunikácia, priaznivé ceny ale hlavne spoľahlivosť.“

 

Ipsos

 

 

 

 

 

Ipsos, Petr Š.

Bc. Katarína Danajovičová vede pro naší společnost od roku 2009 celoslovenský projekt digitalizace přihlašovacích formulářů věrnostního programu jedné z největších maloobchodních společností  v oboru FMCG na Slovenském trhu. Úspěšnost a bezproblémovost tohoto projektu vděčíme především díky jejím dobrým organizačním schopnostem, spolehlivosti, kreativitě a rychlosti řešení zadaných úkolů. Velmi jsme ocenili její znalosti se správou databází. Na základě těchto schopností a vlastností můžeme Katarínu doporučit nejen z hlediska pracovního, ale i osobního.

 

 

  

 

 

 

Eduard H., riaditeľ PROFINI

Spoluprácu so spoločnosťou DAZAP s.r.o. môžem hodnotiť iba pozitívne. Pracovníčky majú vysoko profesionálny prístup pri realizácii prác spojených s účtovaním prevádzky našej neziskovej organizácie, špeciálne s účtovaním prác súvisiacich s riešením viacročného projektu z EU fondov ako aj analytikou mzdovej agendy, vrátane zabezpečenia personálnej, odvodovej a daňovej agendy. Charakteristickou črtou spoločnosti je presnosť a spoľahlivosť. Spoločnosť sa venuje aj poradenstvu, preto ak hľadáte kvalitného a spoľahlivého partnera pre evidenciu a výkazníctvo vašej hospodárskej činnosti, DAZAP s.r.o. je výborná voľba.

 

 

 soc.pojistovna 

 

 

Sociálna poisťovňa - ústredie

Bc. Danajovičová v inštitúcii pracovala od roku 1998. Pracovala ako samostatná referentka na jednom z kľúčových útvarov inštitúcie. Neskôr bola na základe svojich odborných vedomostí, praktických skúseností preradená na ústredie inštitúcie, kde zastávala pozíciu samostatného odborného referenta na odd. Správy aplikácií a systémových analýz, kde sa v plnej miere prejavilo jej analytické, konštruktívne myslenie, obohatené množstvom praktického poznania procesov inštitúcie. Zabezpečovala najmä analytickú činnosť, komunikáciu tak v internom prostredí - konzultácie s metodikou, s užívateľmi (pobočkami SP) ako aj v externom - dodávatelia informačných systémov, rôzne štátne inštitúcie. Z pohľadu vedúceho zamestnanca je možné ju hodnotiť ako spoľahlivého teamového pracovníka, ktorý si vždy plnil svoje povinnosti s vysokou mierou zodpovednosti, ochotou venovať sa nielen zverenej agende, komunikatívneho, pracovitého.

 

Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava

Pani Bc. Danajovičová pracovala na pobočke na oddelení výberu poistného osôb od roku 1998 ako špecialista poistných vzťahov až do preradenia  od roku 2007 na Sociálnu poisťovňu, ústredie na novú pozíciu samostatného odborného referenta na oddelenie Správy aplikácii a systémových analýz.

Jej prístup k práci bol pozitívny, k zverenej agende pristupovala veľmi zodpovedne a dôsledne, mala vysoké pracovné nasadenie. Dokázala sa samostatne orientovať aj v zložitej problematike.  Ochotne spolupracovala so svojimi kolegami. Svojim zodpovedným a spoľahlivým prístupom k práci bola príkladom ostatným zamestnancom z oddelenia. V kolektíve bola veľmi obľúbená.

Jej prejav a správanie bolo na vysokej úrovni.

 

Sociálna poisťovňa, pob. Vranov nad Topľou

Spolupráca s pani Danajovičovou začala v rámci úloh, ktoré sme ako pobočka mali riešiť v spolupráci s kolegami z ústredia. S jej spoluprácou som bola veľmi spokojná, bola ústretová, ochotná kedykoľvek pomôcť a poradiť. Musím oceniť jej profesionálny a zároveň ľudský prístup.

 

Sociálna poisťovňa, pob. Trenčín

Spolupráca s Vami bola fakt na najvyššej úrovni, aká mohla byť , boli ste veľmi ochotná  a niekedy ma až mrzelo, že Vás toľko „otravujem,“ , pričom vždy ste promptne a ochotne vyriešila problém, s ktorým som si nevedel rady.  Nakoľko som mal s Vami len tie najlepšie skúsenosti a vedel som, že mi vždy budete vedieť ochotne pomôcť , obracal som sa na Vás, aj keď som mohol uvedenú vec riešiť s niekým iným.  Ste milá a veselá žena,  nakoľko ani  raz čo sme spolu riešili, nikdy ste ma neodbili a ani jediný raz ste nebola nevrlá a to som Vás „otravoval“ dosť často .  Mám na Vás len samé slová chvály  a veľmi si vážim , že ste mi tak ochotne vždy pomohla a poradila . Želám Vám , aby sa Vám ďalej  pracovne   darilo, o čom vôbec nepochybujem.