28.9.2015 Registračné povinnosti pri začatí podnikania

Share

Kde všade a dokedy ste povinný sa zaregistrovať ako SZČO?

Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia prostredníctvom Formulára na ohlásenie živnosti odporúčam vyplniť údaje pre Zdravotnú poisťovňuDaňový úrad – Finančnú správu. Živnostenský úrad týmto zabezpečí vaše prihlásenie na týchto úradoch ako SZČO a ušetrí vám čas a ďalšie papierovanie.

Podotýkam, že ak by ste mali oprávnenie na podnikanie, ktoré nevydáva Živnostenský úrad, napr. zápisy do komôr, registrov, športovci, umelci, zmluvy podľa Obchodného zákonníka, musíte sa sami zaregistrovať ako SZČO na Daňovom úrade na Daň z príjmov fyzických osôb do 30 dní (§31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) a v Zdravotnej poisťovni do 8 dní (§ 23 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) odo dňa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Registračná povinnosť ako SZČO do Sociálnej poisťovne nevzniká odo dňa začatia podnikania, ale vzniká až prekročením zákonom stanovenej hranice príjmu z podnikania (§21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). A v súlade s § 226 ods. 1 písm. o) je Sociálna poisťovňa povinná písomne oznámiť SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum jeho splatnosti a údaje týkajúce sa úhrady poistného, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia.

Posted in Nezaradené.