13.7.2015 Prečo Vám prišla zo Zdravotnej poisťovni Výzva na oznámenie platiteľa poistného?

Share

Na rozdiel od sociálneho poistenia, zdravotné poistenie musíte mať „pokryté“ za každý kalendárny deň. Za každý kalendárny deň musí byť uhradené poistné a to platí buď zamestnávateľ, SZČO, samoplatiteľ alebo štát. Pred vykonaním ročného zúčtovania, pri kontrole roku 2014 Vám Zdravotná poisťovňa môže poslať takúto výzvu v prípade, ak nemáte „pokryté“ nejaké obdobie registráciou jedného z typov platiteľov poistného. Odporúčame komunikovať so Zdravotnou poisťovňou a doložiť potrebné doklady, nakoľko v súlade so zákonom č. 580/2004 o zdravotnom poistení, Vám môže Zdravotná poisťovňa vyčísliť poistné z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, pričom vymeriavací základ pre SZČO, samoplatiteľa je vo výške 50% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve.

Ak by Vás teda zaskočil vysoký nedoplatok v ročnom zúčtovaní, môže to byť spôsobené práve chýbajúcimi dokladmi.

http://www.vszp.sk/novinky/prisla-vam-vyzva-oznamenie-platitela-poistneho.html

 

Posted in Nezaradené.