9.3.2015 Aký typ podnikania zvoliť – SZČO alebo s.r.o. ?

Pri podnikaní sa človek stretne s otázkou, čo je pre neho výhodnejšie – podnikať ako SZČO alebo si radšej založiť s.r.o. ? Nie je jasná univerzálna odpoveď, záleží to vždy od konkrétneho podnikateľa a jeho situácie. Prečítajte si porovnanie týchto dvoch typoch podnikania, zoznámte sa so základnými pojmami pri s.r.o. a náležitosťami pri jej zakladaní a zvážte samy výhody […]

2.3.2015 Len pre SZČO

Patríte medzi tých drobných podnikateľov, do skupiny SZČO ? Pripravili sme pre Vás zhrnutie zmien zo zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktoré začali byť platné od januára 2015. Prečítajte si, na čo teda dávať od tohto roku väčší pozor.  http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-uz-viete-o-vsetkych-zmenach-v-roku-2015.htm Média, tlač, internet nás podrobne informujú o všetkých novelizáciách, ktoré vstúpili do platnosti od januára tohto […]

24.2.2015 Viete, či spĺňate nárok na odpočítateľnú položku a v akej sume ?

Napísali sme praktické príklady posúdenia mesačného uplatňovania odpočitateľnej položky v Zdravotnej poisťovni a správneho výpočtu jej výšky. Ak nespĺňate nárok na mesačnú odpočítateľnú položku  alebo ste o ňu zabudli požiadať, zohľadní Vám ju Vaša zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní. Pozrite sa, aký je rozdiel pri mesačnom a pri ročnom uplatnení. Ak potrebujete pomôcť správne posúdiť nárok a výšku OP, obráťte sa […]

16.2.2015 Daňové priznanie pri príjmoch z prenájmu

Príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmom z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti, sa radia medzi takzvané „pasívne príjmy“. Ide § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Základným rozdielom medzi „aktívnymi príjmami“ a „pasívnymi príjmami“ pri zdaňovaní je, že uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane je možné iba pri „aktívnych príjmoch“. Ako teda […]

9.2.2015 Viete na čo máte nárok, keď začínate podnikať ?

Či začať podnikať alebo nie, je skoro vždy ťažká rozhodujúca otázka. Človek by mal mať hlavne dobrú podnikateľskú myšlienku, ideu, mal by vedieť vyhodnotiť dopredu plusy aj mínusy toho konkrétneho podnikania a zostaviť si podnikateľský plán s presnou kalkuláciou začiatočných výdavkov a ich návratnosti. Pri rozhodovaní Vám pomôžeme a poukážeme, že v istých prípadoch je možné získať „Príspevok na samostatne […]

2.2.2015 A opäť sa otvára Druhý pilier

Asi každý mladý človek má tzv. druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie. Aktuálne medializované informácie ohľadom výšky prvých vyplácaných dôchodkov v ľuďoch vzbudzujú pochybnosť o svoje dôchodky a preto sa vláda opäť rozhodla otvoriť Druhý pilier a počíta asi hlavne s vystúpením – prestupom späť do Sociálnej poisťovne ako s prílivom nových klientov. Presun peňazí späť do Sociálnej poisťovne pomôže hlavne […]

27.1.2015 Novelizácia v zdravotnom poistení

Popísali sme podrobne zmeny schválené v novelizácií zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platné od januára 2015. Najväčšou zmenou je zavadenie odpočítateľnej položky. V najbližšom bloku na mzdovom centre sa zameriame na konkrétne príklady z praxe. Akékoľvek Vaše vlastné podnety, otázky na danú problematiku nám kludne pošlite mailom. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/co-nam-priniesla-novelizacia-zakona-o-zdravotnom-poisteni.htm Tak ako každý rok, aj tento rok nám priniesol […]

19.1.2015 Virtuálna registračná pokladnica

Finančná správa sa snaží čo najviac znížiť daňové úniky a jednou takou formou znižovania únikov je aj rozšírenie skupiny podnikateľov povinnej mať registračnú pokladnicu, ktorá slúži na evidovanie hotovostných tržieb. Keďže je skupina už ozaj dosť rozsiahla, vychádza finančná správa v ústrety aspoň menším podnikateľom, zavedením Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).  Táto pokladnica by mala byť funkčná dňom […]

12.1.2015 Napísali sme..

Nový rok nám predsa len priniesol nejaké to pozitívum. V BLOGU sme popísali spravodlivejšie nastavenie výpočtu preddavkov  na daň podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od januára 2015. Prečítate si o tom na: http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr […]

5.1.2015 POZOR, na daň z výhier

Prelom roka prináša so sebou rôzne koncoročné súťaže, tomboly alebo Novoročné výhry. Niektoré sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 2 písm. l) m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), z niektorých usporiadateľ odvedie zrážkovú daň (§ 8 ods. 10 zákona) a niektoré je potrebné priznať v Daňovom priznaní (§ 8 ods. 1 písm. i) j) zákona). […]