1.6.2015 Začalo obdobie stavebníckych prác

Vonku už začali nielen záhradkárske práce, ale aj stavebnícke. Podnikáte alebo chcete začať podnikať vo výstavbe domov? Kúpiť pozemok, postaviť dom, predať a dosiahnuť zisk. Pozor však na pravidlá ohľadom DPH. Či si môžete uplatniť DPH aj spätne pri kúpe stavebného pozemku, sa dočítate v článku. http://www.etrend.sk/financie/kupa-stavebneho-pozemku-a-odpocet-dph.html

25.5.2015 Môže Vás zamestnávateľ nútiť pracovať na živnosť?

Pracovať pre zamestnávateľa na živnosť je hlavne pre zamestnávateľa výhodnejšie. Z pohľadu nielen finančného zaťaženia, ale hlavne odbremenenia povinností, zodpovednosti, ktoré má za zamestnancov voči všetkých úradom. Môže Vás preto zamestnávateľ nútiť ukončiť pracovný pomer a založiť si živnosť? http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/posvietili-sme-si-na-zamestnavatelov.htm/

18.5.2015 Dôchodky a II. pilier

Percentuálne zníženie odvodov do II. piliera, jeho opakované otváranie pravdepodobne nevyhnalo dostatok ľudí z neho a neprešli späť do I. piliera. Preto aktuálna vláda opäť podniká kroky „zamerané na vystúpenie z II. piliera“ a to v zrýchlenom konaní,  aby ľudia stihli z neho rýchlo vystúpiť.  O aký najnovší krok sa jedná, sa viac dočítate v článku. http://www.etrend.sk/financie/vlada-robi-rozdiely-medzi-dochodcami-sporitelom-v-ii-pilieri-da-nizsiu-minimalnu-penziu.html

4.5.2015 Vyvarujte sa chýb

Prečítajte si, aké sú časté opakujúce sa chyby, omyly podnikateľov pri plnení daňových povinností. Okrem nich však podnikatelia majú aj iné povinnosti v súlade s inými zákonmi, poznáte všetky? Obráťte sa preto radšej na kvalifikovaných odborníkov, ktorí  všetky povinnosti vyriešia bez chýb za Vás. http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/danove-chyby-a-omyly–aktualita-dc-4-2015.htm  

27.4.2015 Aká je podpora štátu pre malých a stredných podnikateľov ?

Vidina podpory štátu pre drobných podnikateľov je v nedohľadne, skôr opačne. Pasivita štátu, zhoršovanie podnikateľského prostredia zapríčiňujú pokles počtu podnikateľov. Prostredníctvom Slovenskej asociácie malých podnikov sa opakovane snažíme presadiť aspoň pár zmien, ktoré by viedli k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Štát by sa mal starať o priaznivé podnikateľské prostredie a nie všemožne zachraňovať len „jednu topiacu sa loď“. http://www.etrend.sk/podnikanie/postavenie-podnikatelov-sa-zhorsuje-pomoci-statu-sa-nedockaju.html  

20.4.2015 Agentúry dočasného zamestnávania

Novelizácia Zákonníka práce platná od 1.marca 2015 sa zamerala a sprísnila podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania, ktoré začínajú byť na Slovensku populárnejšie a využívajú ich hlavne veľké závody v automobilovom priemysle. Okrem zákonom stanovených intervaloch zamestnávania agentúrnych zámestnancov, rovnakých mzdových podmienok ako má interných zamestnanec, zákazu dočasne prideliť agentúrneho zamestnanca na výkon práce zaradenej do štvrtej rizikovej […]

7.4.2015 Úľava na dani

Niektoré nezdaniteľné časti základu dane, tzv. úľavy na dani si môžeme uplatňovať mesačne a niektoré len ročne v ročnom zúčtovaní, či daňovom priznaní. Aké typy úľav nám aktuálny zákon ponúka, za akých podmienok máte na ne nárok a v akej výške, sa dočítate v našom odbornom blogu spolu s príkladmi. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/uplatnite-si-spravne-ulavu-na-dani.htm http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/uplatnite-si-spravne-ulavu-na-dani.htm Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom Nezdaniteľnej […]

1.4.2015 Veľkonočné sviatky

Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vŕbový. Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka. Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje DAZAP, s.r.o.

23.3.2015 Trochu štatistických čísiel a prognóz

V ktorom odvetví minulý rok pribudlo najviac pracovných miest, či neklesá kvalita nových pracovných miest, nestagnuje produktivita práce na existujúcich pracovných miestach a prečo výška mzdy pravdepodobne neporastie, sa dočítate v odbornom článku na stránkach eTrendu.sk. http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2015/cislo-11/preco-mzdy-neporastu.html  

16.3.2015 Testovanie Virtuálnej registračnej pokladnice

Prostredníctvom Slovenskej asociácia malých podnikov sme sa zapojili do testovania novej Virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá sa má „naostro“ spustiť od 1. apríla 2015. Veľmi oceňujeme postoj, spôsob a ochotu komunikácie Finančného riaditeľstva s podnikateľmi, budúcimi používateľmi tejto registračnej pokladnice. Finančné riaditeľstvo nielenže  rozbehlo v rámci celého Slovenska školiace semináre na Virtuálnu pokladnicu, ale sprístupnilo aj možnosť testovania, posielania […]