29.6.2015 Neverte všetkému, čo čítate. Čítajte odborné periodika.

Share

Už tu máme prelom roka a rôzne periodiká informujú o zmenách v odvodoch. Je však lepšie čítať odborné periodiká alebo sa poradiť s odborníkom, pretože nie všetky informácie v článkoch bývajú pravdivé a často bývajú neúplné. Netreba vyvolávať žiadnu paniku, prečo ešte práve Vy nemáte oznámenie o výške nového poistného doma. Jednoducho preto, lebo ho Sociálna poisťovňa ešte nikomu neposielala.  Oznámenia bude posielať až v priebehu júla, skôr koncom júla a pravdepodobne ani nie všetkým. A v prípade, že ste mali predĺženú lehotu na podanie DP, vzniká/zaniká poistenie SZČO, prípadne sa mení výška VZ, poistného až od 1. októbra, t.z. oznámenie dostanete pravdepodobne až v priebehu septembra.

A ak si budete chcieť samy prepočítať výšku odvodov, nezabudnite najprv posúdiť, či máte prekročenú zákonnú hranicu príjmu a až potom robiť výpočet poistného. Zároveň pozor, že pri výpočte výšky poistného sa nedelí počtom mesiacov, počas ktorých ste boli v danom roku SZČO,  ako sa uvádza v článku, ale vždy jednou dvanástinou. Takže radšej využite kalkulačku na webovej stránke Sociálnej poisťovni ako by ste mali použiť „návod“ z neodborných periodík.

A ak dostanete domov Oznámenie s inou výškou poistného ako ste si vypočítali, obráťte sa na nás, my Vám vysvetlíme prečo a problém prešetríme za Vás.

http://www.etrend.sk/financie/navod-ako-si-vypocitate-socialne-a-zdravotne-odvody.html

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s

 

 

 

Posted in Nezaradené.