Nedostupné služby SP počas sviatkov !

UPOZORNENIE! IPC a e-Služby sú nedostupné do pondelka 28. 12. 2020 do 8.00 h Sociálna poisťovňa oznamuje, že Informačno-poradenské centrum, v ktorom poistenci získavajú informácie prostredníctvom telefonátov a e-mailov, bude nedostupné počas sviatkov od stredy 23. 12. 2020 od 12.00 h. do pondelka 28. 12. 2020 do 8.00 h. Rovnako v tomto čase budú nedostupné […]

EUROFONDY 2021-2017

Blíži sa nové programové obdobie na získanie GRANTOV Z EÚ. Financovanie z EÚ môže byť: PRIAME = prideľovanie grantov riadia európske inštitúcie NEPRIAME = riadia národné a regionálne orgány. Predstavuje takmer 80% rozpočtu EÚ – európske štrukturálne a investičné fondy = EŠIF. Vyberte si už teraz oblasť získania grantu z EŠIFu. Pripravte sa včas na […]

DLHŠIE OČER + NOVÝ TYP OČER

Žiaľ, pred pár dňami bolo schválené posutie platnosti novely č. 467/2019, ktorou sa od 1.1.2021 malo predĺžiť obdobie výplaty OČER a zaviesť nový typ OČER /nemocenská dávka OŠETROVNÉ/ Takže s platnosťou od 1.4.2021 PREDĹŽENIE NÁROKU Nárok na ošetrovné zaniká do 31.3.2021 najneskôr uplytnutím 10. dňa, od 1.4.2021 nárok na ošetrovné zanikne uplytnutím 14. dňa. Prechodné […]

Zamestnávatelia – viete, čo je IČPV?

IČPV sa začne  používať od 1.1.2021 voči SOCIÁLNEJ POISŤOVNI Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu ·       —   IČPV je zložené z 12 miestneho čísla – napríklad: 000717770777 ·        —   IČPV bude pridelené po spracovaní RLFO, prihláška a zobrazené  všetkým právnym vzťahom, ktoré trvajú k 1.1.2021 alebo ktoré vzniknú od 1.1.2021 ·       […]