Zamestnávatelia – viete, čo je IČPV?

Share

IČPV sa začne  používať od 1.1.2021 voči SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu

·       —   IČPV je zložené z 12 miestneho čísla – napríklad: 000717770777

·        —   IČPV bude pridelené po spracovaní RLFO, prihláška a zobrazené  všetkým právnym vzťahom, ktoré trvajú k 1.1.2021 alebo ktoré vzniknú od 1.1.2021

·       —    ide o jedinečné (nikdy neopakujúce sa) číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu po úspešnom spracovaní RLFO, prihláška: za dané RČ, typ a VS zamestnávateľa (=právnemu vzťahu)

·        —  už raz pridelené IČPV nie je možné prideliť inému právnemu vzťahu (nie je možné ho prenášať) = ak má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa dva identické právne vzťahy, tak každému bude pridelené samostatné IČPV

Od 1.1.2021  IČPV bude možné získať 3 spôsobmi:

– „k nahliadnutiu“ – v menu „Register“ a po úspešnom spracovaním RLFO, prihláška v menu „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“. Táto možnosť je vhodná napríklad pre manuálne spracovanie dokumentov, pri malom počte zamestnancov alebo rýchlej potrebe zaslať jeden konkrétny dokument (napr.:  RLFO, odhláška) manuálne.

– „na stiahnutie do súboru“ – v menu „Register“ po stlačení tlačidla, ktoré spustí generovania a download csv súboru. Vhodné pre automatické „natiahnutie“ údajov zamestnávateľom do jeho softvérového vybavenia.

– „automatizovane“ – pôjde o WS určený na priame napojenie do softvérového vybavenia zamestnávateľa bez manuálneho zásahu zamestnávateľa (ponúkne totožný rozsah údajov ako „na stiahnutie do súboru“).

IČPV bude povinné uvádzať:

– RLFO: zmena, prerušenie, odhláška, zrušenie prihlásenia a to pre všetky typy zamestnancov

!!! Špeciálnou skupinou pre RLFO – prihláška !!! kedy sa tiež uvádza IČPV sú typy zamestnancov: 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22.
Dôvod: Takéto prihlášky NEZAKLADAJÚ nový právny vzťah, ale hovoria o úkone vzťahujúcom sa k už existujúcemu právnemu vzťahu.

– Pre ostatné typy zamestnancov a RLFO, prihláška sa IČPV NEUVÁDZA.
Dôvod: IČPV ešte len bude generované na základe úspešného spracovania RLFO, prihláška.

MV (od obdobia 01/2021 a vyššie) na každom riadku prílohy

VP (od obdobia 01/2021 a vyššie a to len pre riadky prílohy VP od obdobia 01/2021 a vyššie) na každom riadku prílohy

Odporúčanie Sociálnej poisťovne = preverovať (získavať) IČPV a importovať ho do softvérového vybavenia zamestnávateľa pred každou akciou, kedy je IČPV povinne uvádzať, no najmä pred:
– zaslaním MV a VP
– prípadne zaslaním RLFO, odhláška

Posted in Nezaradené.