Články

Zvýšenie

Od 1.7.2024 sa zvyšuje životné minimum z 268,88 Eur na sumu 273,99 Eur. A navrhuje sa od 1.1.2025 upraviť sumu: rodičovského príspevku zo 345,20 Eru na sumu 351,80 Eur mesačne a rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské zo 473,30 Eur na sumu 482,30 Eur […]

Zvyšovanie stravného

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,80 eura na 8,30 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura na 12,30 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 17,40 eura […]

Šťastný Nový rok

Ďakujeme všetkým za vynikajúcu spoluprácu v roku 2023 V Novom roku prajeme veľa zdravia, radosti a splnených túžob !

Návrh na zvýšenie stravného

Sumy stravného sa naposledy zvyšovali v júni 2023 a už sa nachádza v pripomienkovom konaní nový návrh zvyšovania súm stravného – PI/2023/223. Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na […]

Zmena posudzovania oslobodenia príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Na schválenie bol predložený novelizačný návrh zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov- LP/2023/461, ktorým by sa pozmenili – doplnili nové podmienky, situácie v prípade posudzovania oslobodenia príjmu od dane z predaja nehnuteľnosti. Učinnosť novelizácie by bola od 1.1.2024 a podľa prechodného ustanovenia § 52zzs by sa nové body […]

Zverejnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021 !

Už môžeme podávať DAŇOVÉ PRIZNANIA za rok 2021! Finančná správa informuje, že zverejnila formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Finančná správa robila všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne splniť […]

NAVRHUJE sa od 2022 veľké zvýšenie štátnych dávok na deti

Od 1. januára 2022 sa navrhuje upraviť – ZVÝŠIŤ sumy štátnych dávok : prídavok na dieťa zo sumy 25,50 € na sumu 25,88 € mesačne príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 11,96 € na sumu 12,14 € mesačne. prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej […]

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021

V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 bude platné Prechodné ustanovenia § 52zzj a výška daňového bonusu bude: a) 23,22 eura mesačne, b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, […]

Postrehli ste nové ošetrovné (OČR)?

Postrehli ste ZMENY platné od 1.4.2021 v ošetrovnom? 1. Predĺženie nároku na ošetrovné Od 1.4.2021 je nárok na ošetrovné dva týždne / pôvodne bolo 10 dní. Podľa tejto zmeny sa následne upravujú aj paragrafy ohľadom vylúčenia povinnosti platiť poistené a prerušenia povinného poistenia: vylúčenie povinnosti platiť poistné max. do 14. dňa ošetrovného prerušenie povinného poistenia od […]

TOTO JE ZNIŽOVANIE BYROKRACIE ??

Dnes 13.1.2021 bola zverejnená PI/2021/6 Predbežná informácia k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov a začalo pripomienkové konanie, ktoré končí 25.1.2021. Kým len postrehnete návrh, už bude pripravený na schválenie bez pripomienok. Môžete pripomienkovať: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/6 Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z […]