Články

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA

Ministerstvo financií SR predložilo návrh nového zákona o zaručenej elektronickej fakturácií Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ich ďalej spracúvať, sa vzťahuje na a) rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu, ktoré sú zapojené na štátny rozpočet, b) verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti […]

Už čoskoro obdržíte Index daňovej spoľahlivosti

Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Už začala rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zašle v zmysle zákona iba svojim klientom, ktorí splnili kritériá a stali sa spoľahlivými daňovými subjektami. Index daňovej spoľahlivosti je najnovším proklientskym projektom finančnej správy. Ide o ďalší nástroj na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových […]

Tretí balíček návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Dňa 26.11.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie na Ministerstve hospodárstva SR k Návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzn. III. balíček opatrení. Spracovali sme pre Vás skrátený prehľad navrhovaných opatrení, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na nižšie uvedený odkaz. NÁVRHY opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia_balíček III. Návrhy opatrení tretieho balíčka je možné pripomienkovať do […]

Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU

Od 8. 11.2018 sa dostal do pripomienkového konania novelizačný návrh (tlač 1147)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa po schválení s platnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil daňový bonus na dieťa nasledovne: V § 33 odsek 1 znie: „(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné […]

Chatbot Finančnej správy – TAXANA

Finančná správa spustila NOVINKU – chatbot aplikáciu s názvom TAXANA (“tax” = daň). Ide o zabezpečenie komunikácie medzi občanmi a finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy alebo facebooku. Dostupná 24 hodín. Vyskúšajte ! portál FINANČNEJ SPRÁVY

PROJEKT eKasa

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.  Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe.            PRVÁ ETAPA – apríl 2019 – pripojí sa segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice            DRUHÁ ETAPA […]

Zmeny od 1. júla 2018

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení: ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu /  zo 199,48 € na 205,07 € mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu  /  zo 139,16 € na 143,06 € mesačne ak ide […]

Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka. Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného […]