Minimálna mzda na rok 2020

Dňa 28. augusta 2019 bol podaný návrh nariadenia vlády SR – LP/2019/623 ustanovujúci sumu minimálnej mzdy na rok 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo končiť 9. septembra 2019. Aktuálna minimálna mzda 520 € za mesiac by sa od 1.1.2020 mala zvýšiť na 580,00 € . Hodinová minimálna mzda 2,989 € by sa mala od 1.1.2020 zvýšiť na […]