Poradenstvo

 Na základe dlhoročnej praxe v Sociálnej poisťovni vieme poskytnúť odborné poradenstvo v súlade so Zákonom o sociálnom poistení – pomôžeme pri riešení problémov:

  • predmet, rozsah sociálneho poistenia
  • vznik – zánik povinných poistení - podľa typu zamestnanca / SZČO
  • vznik - zánik dobrovoľných poistení - výhody / nevýhody
  • čo je vymeriavací základ/ako sa správne vypočíta
  • kontrola, penalizácia, pokuty zo strany Sociálnej poisťovne
  • aké sú povinnosti a práva odvádzateľov, poistencov
  • výber poistného a postupy Sociálnej poisťovne v prípade nedoplatkov na poistnom, spôsoby vymáhania – ako tomu predísť, ako postupovať
  • ako postupovať, čo vybaviť v prípade výkonu práce mimo územia SR
  • dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti

 

Podrobné poradenstvo poskytujeme aj v oblasti zdravotných odvodov - preddavkov poistného, ročného zúčtovania, správneho typu registrácie, ako správne, včas komunikovať so svojou Zdravotnou poisťovňou.

A v neposlednom rade - poradenstvo v oblasti jednotlivých príjmov, oslobodenia od dane, uplatnenia úľav, ako čo najviac zoptimalizovať dane, vplyv príjmov na odvodové povinnosti.