Účtovníctvo

  • prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
  • vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, daňovej evidencie
  • DPH, daňové priznanie k DPH
  • spracovanie ročných závierok, štatistík
  • daňové priznanie k dani z príjmov, príslušné výkazy
Mzdy, personalistika
  • vytváranie pracovných zmlúv, dohôd v súlade so Zákonníkom práce
  • prihlasovanie / odhlasovanie zamestnancov do všetkých príslušných inštitúcií
  • výpočet miezd, príprava na ich úhradu, úhradu daní, odvodov, zrážok..
  • vypracovanie mesačných výkazov, prehľadov, ročných zúčtovaní
  • vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia, zápočtových listov, potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní, a iné.
Našich klientov zastupujeme pri jednaní s Finančnou správou,
Sociálnou poisťovňou a všetkými Zdravotnými poisťovňami
a promptne vyriešime každý ich problém.