NAVRHUJE sa od 2022 veľké zvýšenie štátnych dávok na deti

Od 1. januára 2022 sa navrhuje upraviť – ZVÝŠIŤ sumy štátnych dávok :

  • prídavok na dieťa zo sumy 25,50 € na sumu 25,88 € mesačne
  • príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 11,96 € na sumu 12,14 € mesačne.
  • prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy zo sumy 104,76 € na sumu 106,33 €.

 

  • rodičovský príspevok  zo sumy 275,90 € na sumu 280,00 € mesačne
  • rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské zo sumy 378,10 € na sumu 383,80 € mesačne

 

Posted in Štátne dávky.