Mzdové nároky na rok 2020

Nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.