10.11.2014 Stihli ste sa zapojiť do Návrhu rozvoja sociálnych služieb?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci občianskej participácie zverejnilo vypracovaný návrh Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Myslím, že sociálne služby sa nepriamoúmerne dotýkajú každého, nakoľko človek nikdy nevie, kedy a v akej forme ich raz bude využívať alebo niekto v jeho blízkom okolí. Mať preto aspoň všeobecný prehľad o nich, ešte lepšie sa zapojiť […]

7.11.2014 Žiaľ, aj takéto bývajú úmysly v podnikaní

Podnikateľ by si mal v dnešnej, nie moc priaznivo nastavenej dobe na podnikanie dávať extra väčší pozor na to, s kým bude obchodovať, s kým naviaže obchodný styk. Je veľmi ťažké overiť korektný úmysel podnikania toto druhého, keď ide o mimoriadne komplikovanú záležitosť aj pre samotné štátne orgány. Úmysel ukrátiť veriteľa, či už nasadením „bielych koní“ alebo spôsobom […]

6.11.2014 Schválené zmeny pri odpisovaní auta platné od januára 2015

Novela zákona o dani z príjmov prinesie aj zmeny pri odpisoch, lízingu, účtovania nákladov, a keďže má retroaktívny účinok, dotkne sa oveľa väčšej skupiny podnikateľov, či už fyzických alebo právnických osôb. Stále však nie je jasné, ako bude daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť si do daňových výdavkov 100% ceny majetku charakteru osobnej spotreby, preukazovať, že ho využíva výlučne […]

5.11.2014 Sociálna poisťovňa informuje

Dnešným dňom Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila praktickú pomocnú tabuľku s minimálnymi, maximálnymi vymeriavacími základmi platnými od januára 2015, s percentuálnym sadzbami fondov pre jednotlivé typy odvádzateľov, poistencov. http://www.socpoist.sk/aktuality-tabulka-platenia-poistneho-od-1-januara-2015/48411s59253c