Návrh na zvýšenie stravného

Sumy stravného sa naposledy zvyšovali v júni 2023 a už sa nachádza v pripomienkovom konaní nový návrh zvyšovania súm stravného – PI/2023/223. Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na […]

Zmena posudzovania oslobodenia príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Na schválenie bol predložený novelizačný návrh zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov- LP/2023/461, ktorým by sa pozmenili – doplnili nové podmienky, situácie v prípade posudzovania oslobodenia príjmu od dane z predaja nehnuteľnosti. Učinnosť novelizácie by bola od 1.1.2024 a podľa prechodného ustanovenia § 52zzs by sa nové body […]