Návrh na zvýšenie stravného

Share

Sumy stravného sa naposledy zvyšovali v júni 2023 a už sa nachádza v pripomienkovom konaní nový návrh zvyšovania súm stravného – PI/2023/223.

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura,

  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura,

  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40 eura

Posted in Nezaradené.