26.10.2015 Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom – Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

V predchádzajúcom článku sme si ukázali zúčtovanie príjmu z Dohody o vykonaním práce pri nepravidelnom príjme voči Sociálnej poisťovni, v tomto článku si ukážeme zúčtovanie toho istého príjmu voči Zdravotnej poisťovni. Zásadným rozdielom je, že Zdravotná poisťovňa pri dohodách nerozlišuje pravidelný, nepravidelný príjem, ani typ dohody. Jednotné označenie 2D sa vzťahuje na: –          Dohodu o vykonaní práce (ak FO […]

19.10.2015 Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom – Z POHĽADU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má takýto „dohodár“ status zamestnanca s právom na nepravidelný príjem podľa § 4 ods. 2 prvej vety. V Registračnom liste FO – zamestnanec DoVP– kód 4. Jeho vymeriavací základ určuje § 139c ods. 1, t. z. je ním priemerný mesačný príjem z tohto právneho vzťahu samozrejme s prihliadnutím na maximálnu výšku vymeriavacieho […]

12.10.2015 Elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu?

Kto, za akých podmienok môže prejsť od 1.1.2016 na virtuálnu registračnú pokladnicu a aké výhody ponúka virtuálna registračná pokladnica v porovnaní s elektronickou registračnou pokladnicou? Pozrite si porovnanie, základné rozdiely medzi nimi a rozhodnite sa. http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/elektronicka-a-virtualna-registracna-pokladnica-a-uctovnictvo-toptema-dc-10-2015.htm/

5.10.2015 A máme tu zvyšovanie

Tak ako každý rok, tak ani tento rok nie je výnimkou a už máme na svete novú schválenú sumu minimálnej mzdy platnej od nového roka. Vyšší plat, vyššie odvody – vyššie zaťaženie na strane zamestnávateľa. A uvidíme, či zákonodarci stihnú a či vlastne aj budú chcieť upraviť výšku hranice na plný nárok odpočítateľnej položky alebo […]