27.1.2015 Novelizácia v zdravotnom poistení

Popísali sme podrobne zmeny schválené v novelizácií zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platné od januára 2015. Najväčšou zmenou je zavadenie odpočítateľnej položky. V najbližšom bloku na mzdovom centre sa zameriame na konkrétne príklady z praxe. Akékoľvek Vaše vlastné podnety, otázky na danú problematiku nám kludne pošlite mailom. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/co-nam-priniesla-novelizacia-zakona-o-zdravotnom-poisteni.htm Tak ako každý rok, aj tento rok nám priniesol […]

19.1.2015 Virtuálna registračná pokladnica

Finančná správa sa snaží čo najviac znížiť daňové úniky a jednou takou formou znižovania únikov je aj rozšírenie skupiny podnikateľov povinnej mať registračnú pokladnicu, ktorá slúži na evidovanie hotovostných tržieb. Keďže je skupina už ozaj dosť rozsiahla, vychádza finančná správa v ústrety aspoň menším podnikateľom, zavedením Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).  Táto pokladnica by mala byť funkčná dňom […]

12.1.2015 Napísali sme..

Nový rok nám predsa len priniesol nejaké to pozitívum. V BLOGU sme popísali spravodlivejšie nastavenie výpočtu preddavkov  na daň podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od januára 2015. Prečítate si o tom na: http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr […]

5.1.2015 POZOR, na daň z výhier

Prelom roka prináša so sebou rôzne koncoročné súťaže, tomboly alebo Novoročné výhry. Niektoré sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 2 písm. l) m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), z niektorých usporiadateľ odvedie zrážkovú daň (§ 8 ods. 10 zákona) a niektoré je potrebné priznať v Daňovom priznaní (§ 8 ods. 1 písm. i) j) zákona). […]

5.1.2015 Nový rok 2015

Okrem priania všetkého dobrého v Novom roku, nám Nový rok prinesie aj nové ekonomické čísla, ktoré sa týkajú všetkých ľudí. Či už pracujúcich alebo nezamestnaných, dôchodcov alebo mamičiek na rodičovskej dovolenke, atď. Pozrite si zosumarizovaný prehľad všetkých podstatných ekonomických čísiel – komu, v čom a koľko sa prilepší v Novom roku. Pomôžeme Vám zorientovať sa v nich? Neváhajte nás kontaktovať. […]