Články

16.2.2015 Daňové priznanie pri príjmoch z prenájmu

Príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmom z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti, sa radia medzi takzvané „pasívne príjmy“. Ide § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Základným rozdielom medzi „aktívnymi príjmami“ a „pasívnymi príjmami“ pri zdaňovaní je, že uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane je možné iba pri „aktívnych príjmoch“. Ako teda […]

9.2.2015 Viete na čo máte nárok, keď začínate podnikať ?

Či začať podnikať alebo nie, je skoro vždy ťažká rozhodujúca otázka. Človek by mal mať hlavne dobrú podnikateľskú myšlienku, ideu, mal by vedieť vyhodnotiť dopredu plusy aj mínusy toho konkrétneho podnikania a zostaviť si podnikateľský plán s presnou kalkuláciou začiatočných výdavkov a ich návratnosti. Pri rozhodovaní Vám pomôžeme a poukážeme, že v istých prípadoch je možné získať „Príspevok na samostatne […]

2.2.2015 A opäť sa otvára Druhý pilier

Asi každý mladý človek má tzv. druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie. Aktuálne medializované informácie ohľadom výšky prvých vyplácaných dôchodkov v ľuďoch vzbudzujú pochybnosť o svoje dôchodky a preto sa vláda opäť rozhodla otvoriť Druhý pilier a počíta asi hlavne s vystúpením – prestupom späť do Sociálnej poisťovne ako s prílivom nových klientov. Presun peňazí späť do Sociálnej poisťovne pomôže hlavne […]

27.1.2015 Novelizácia v zdravotnom poistení

Popísali sme podrobne zmeny schválené v novelizácií zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platné od januára 2015. Najväčšou zmenou je zavadenie odpočítateľnej položky. V najbližšom bloku na mzdovom centre sa zameriame na konkrétne príklady z praxe. Akékoľvek Vaše vlastné podnety, otázky na danú problematiku nám kludne pošlite mailom. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/co-nam-priniesla-novelizacia-zakona-o-zdravotnom-poisteni.htm Tak ako každý rok, aj tento rok nám priniesol […]

19.1.2015 Virtuálna registračná pokladnica

Finančná správa sa snaží čo najviac znížiť daňové úniky a jednou takou formou znižovania únikov je aj rozšírenie skupiny podnikateľov povinnej mať registračnú pokladnicu, ktorá slúži na evidovanie hotovostných tržieb. Keďže je skupina už ozaj dosť rozsiahla, vychádza finančná správa v ústrety aspoň menším podnikateľom, zavedením Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).  Táto pokladnica by mala byť funkčná dňom […]

12.1.2015 Napísali sme..

Nový rok nám predsa len priniesol nejaké to pozitívum. V BLOGU sme popísali spravodlivejšie nastavenie výpočtu preddavkov  na daň podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platné od januára 2015. Prečítate si o tom na: http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr […]

5.1.2015 POZOR, na daň z výhier

Prelom roka prináša so sebou rôzne koncoročné súťaže, tomboly alebo Novoročné výhry. Niektoré sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 2 písm. l) m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), z niektorých usporiadateľ odvedie zrážkovú daň (§ 8 ods. 10 zákona) a niektoré je potrebné priznať v Daňovom priznaní (§ 8 ods. 1 písm. i) j) zákona). […]

5.1.2015 Nový rok 2015

Okrem priania všetkého dobrého v Novom roku, nám Nový rok prinesie aj nové ekonomické čísla, ktoré sa týkajú všetkých ľudí. Či už pracujúcich alebo nezamestnaných, dôchodcov alebo mamičiek na rodičovskej dovolenke, atď. Pozrite si zosumarizovaný prehľad všetkých podstatných ekonomických čísiel – komu, v čom a koľko sa prilepší v Novom roku. Pomôžeme Vám zorientovať sa v nich? Neváhajte nás kontaktovať. […]

10.11.2014 Stihli ste sa zapojiť do Návrhu rozvoja sociálnych služieb?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci občianskej participácie zverejnilo vypracovaný návrh Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Myslím, že sociálne služby sa nepriamoúmerne dotýkajú každého, nakoľko človek nikdy nevie, kedy a v akej forme ich raz bude využívať alebo niekto v jeho blízkom okolí. Mať preto aspoň všeobecný prehľad o nich, ešte lepšie sa zapojiť […]

7.11.2014 Žiaľ, aj takéto bývajú úmysly v podnikaní

Podnikateľ by si mal v dnešnej, nie moc priaznivo nastavenej dobe na podnikanie dávať extra väčší pozor na to, s kým bude obchodovať, s kým naviaže obchodný styk. Je veľmi ťažké overiť korektný úmysel podnikania toto druhého, keď ide o mimoriadne komplikovanú záležitosť aj pre samotné štátne orgány. Úmysel ukrátiť veriteľa, či už nasadením „bielych koní“ alebo spôsobom […]