7.11.2014 Žiaľ, aj takéto bývajú úmysly v podnikaní

Share

Podnikateľ by si mal v dnešnej, nie moc priaznivo nastavenej dobe na podnikanie dávať extra väčší pozor na to, s kým bude obchodovať, s kým naviaže obchodný styk. Je veľmi ťažké overiť korektný úmysel podnikania toto druhého, keď ide o mimoriadne komplikovanú záležitosť aj pre samotné štátne orgány. Úmysel ukrátiť veriteľa, či už nasadením „bielych koní“ alebo spôsobom „tunelovania“, býva len o pohnútkach páchateľa, o vnútorných subjektívnych procesoch, ktoré ťažko objektívne preukázať.

Preto snáď pri rozhodovaní sa a snahe vyhnúť sa nekorektným úmyslom obchodného partnera, napomôže aj náhľad do pripravovaného elektronického registra exekúcií , ktorý sa plánuje zriadiť na webe Slovenskej komory exekútorov, prípadne v už existujúcom registri dlžníkov na webovej stránke CERD.

http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/pozor-na-tunelarov-a-biele-kone-v-biznise.html

Posted in Nezaradené.