19.1.2015 Virtuálna registračná pokladnica

Share

Finančná správa sa snaží čo najviac znížiť daňové úniky a jednou takou formou znižovania únikov je aj rozšírenie skupiny podnikateľov povinnej mať registračnú pokladnicu, ktorá slúži na evidovanie hotovostných tržieb. Keďže je skupina už ozaj dosť rozsiahla, vychádza finančná správa v ústrety aspoň menším podnikateľom, zavedením Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).  Táto pokladnica by mala byť funkčná dňom účinnosti novelizácie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a to od 1.4.2015 a týka sa len podnikateľov, ktorých výdaj pokladničných dokladov neprekročí mesačne limit 1000. Preto je len na zvážení každého, či si v súlade so zákonom zaobstará Elektronickú registračnú pokladnicu (čo je nákladnejšie) alebo môže a bude využívať Virtuálnu registračnú pokladnicu, kde postačí internet (napojenie na stránku finančnej správy).

Našli ste svoju činnosť v rozšírenom zozname?  Bude sa Vás novelizácia týkať?

 

http://www.etrend.sk/podnikanie/potrebuje-zacinajuca-zivnostnicka-pokladnicu.html

 

Posted in Nezaradené.