NAVRHUJE sa od 2022 veľké zvýšenie štátnych dávok na deti

Od 1. januára 2022 sa navrhuje upraviť – ZVÝŠIŤ sumy štátnych dávok : prídavok na dieťa zo sumy 25,50 € na sumu 25,88 € mesačne príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 11,96 € na sumu 12,14 € mesačne. prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej […]