TOTO JE ZNIŽOVANIE BYROKRACIE ??

Dnes 13.1.2021 bola zverejnená PI/2021/6 Predbežná informácia k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov a začalo pripomienkové konanie, ktoré končí 25.1.2021. Kým len postrehnete návrh, už bude pripravený na schválenie bez pripomienok. Môžete pripomienkovať: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/6 Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z […]

NOVÉ TEHOTENSKÉ DÁVKY

Tehotenská dávka bude od 1.4.2021 vyplácaná ako nemocenská dávka alebo z prostriedkov štátneho rozpočtu. Členenie tejto dávky je nasledovné: nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho poistenia / zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/ nemocenská dávka TEHOTENSKÉ zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov / zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom […]

Zvýšenie štátnych rodičovských dávok

Výška rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje: z 270 € na 275,90 € mesačne, z 370 € na 378,10 € mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.   […]