28.9.2015 Registračné povinnosti pri začatí podnikania

Kde všade a dokedy ste povinný sa zaregistrovať ako SZČO? Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia prostredníctvom Formulára na ohlásenie živnosti odporúčam vyplniť údaje pre Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad – Finančnú správu. Živnostenský úrad týmto zabezpečí vaše prihlásenie na týchto úradoch ako SZČO a ušetrí vám čas a ďalšie papierovanie. Podotýkam, že ak by ste mali oprávnenie na podnikanie, ktoré […]

14.9.2015 Uvažujete nad podnikaním?

Chceli by ste začať podnikať vo svojom odbore, ale neviete, pod aký typ živnostenského oprávnenia váš odbor spadá a čo všetko musíte splniť, aby vám Živnostenský úrad vydal živnosť? Tu je malá pomôcka ako sa v tom zorientovať: Živnostenské oprávnenie si vybavíte na živnostenskom úrade (JKM – Jednotné kontaktné miesto) príslušnom podľa miesta trvalého bydliska v súlade so […]

7.9.2015 Legálne alebo nie?

Po letných prázdninách, dovolenkách nám začal nový školský rok a dospelým návrat do rutiny práce. Finančná správa hneď začiatkom septembra prináša novú aplikáciu určenú pre občanov na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov. Stačí len zadať 12-miestne identifikačné číslo kontrolnej známky a systém vám vypíše informácie o danom výrobku. Spätná väzba je […]

20.7.2015 Menej papierovania, menej pokút

Od 1. Januára 2015 je koniec  vzniku aj zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel . Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňovníkovi oznamovacia povinnosť NEVZNIKÁ. Skutočnosti ohľadom vzniku a zániku daňovej povinnosti uvedie daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. Takže sa daňovníkovi zníži nielen „papierovanie“, ale […]

13.7.2015 Prečo Vám prišla zo Zdravotnej poisťovni Výzva na oznámenie platiteľa poistného?

Na rozdiel od sociálneho poistenia, zdravotné poistenie musíte mať „pokryté“ za každý kalendárny deň. Za každý kalendárny deň musí byť uhradené poistné a to platí buď zamestnávateľ, SZČO, samoplatiteľ alebo štát. Pred vykonaním ročného zúčtovania, pri kontrole roku 2014 Vám Zdravotná poisťovňa môže poslať takúto výzvu v prípade, ak nemáte „pokryté“ nejaké obdobie registráciou jedného z typov platiteľov […]

6.7.2015 Kedy sa premlčí právo vymáhať nedoplatok voči Daňovým a colným úradom. Čo je premlčanie, čo preklúzia.

Ak máte starší nedoplatok voči Finančnej správe, sledujte zákonné lehoty premlčania  – zániku práva vymáhania pohľadávok. Pretože podľa § 85 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku)  správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Prečítajte si, aké sú konkrétne lehoty, aký je […]

29.6.2015 Neverte všetkému, čo čítate. Čítajte odborné periodika.

Už tu máme prelom roka a rôzne periodiká informujú o zmenách v odvodoch. Je však lepšie čítať odborné periodiká alebo sa poradiť s odborníkom, pretože nie všetky informácie v článkoch bývajú pravdivé a často bývajú neúplné. Netreba vyvolávať žiadnu paniku, prečo ešte práve Vy nemáte oznámenie o výške nového poistného doma. Jednoducho preto, lebo ho Sociálna poisťovňa ešte nikomu neposielala.  Oznámenia bude […]

22.6.2015 Kedy Sociálna poisťovňa predpisuje penále.

Ak sa dostanete do platobnej neschopnosti uhrádzať odvody poistného na sociálne poistenie, úhradou tejto pohľadávky vznikne nová pohľadávka, ktorú Vám Sociálna poisťovňa vyčísli a to pohľadávka na penále. V akej výške, kedy sa dočítate priamo na stránke Sociálnej poisťovne. Dané informácie by som ešte doplnila o § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, kedy sa […]

15.6.2015 Ako postupovať, ak si nájdete chybu pri výpočte mzdy.

Bez ohľadu na to kto zapríčil, či akým spôsobom vznikla chyba pri výpočte mesačnej mzdy, je potrebné po zistení ju správne opraviť. Prečítajte si bližšie, kde môžu vzniknúť chyby pri výpočte mzdy a ako správne vykonať opravu. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/chyby-pri-vypocte-mesacnej-mzdy-a-ich-oprava-tt-mc.htm/

8.6.2015 Rozhodli ste sa pracovať mimo územia SR?

Letné sezónne práce už začali a a za vidinou lepšieho zárobku aj SZČO často opúšťa územie SR. Preto sme aktuálnu tému podrobne rozpracovali, popísali v odbornom blogu, v ktorom sa dozviete, aké sú „odvodové pravidlá a povinnosti v rámci EU“. http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm Blížia sa sezónne práce a za lepšími zárobkami aj samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) opúšťajú územie SR, či už […]