Zvýšenie dávky v nezamestnanosti

Ako každý rok, tak aj tento sa od júla upravuje v súlade s § 108 ods. 6, 7 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení maximálny denný vymeriavací základ pri dávkach v nezamestnanosti. Takže pri všetkých týchto dávkach posudzovaných, priznaných od 1.7.2016 budú platné hodnoty: http://www.socpoist.sk/aktuality-od-1-jula-2016-sa-zmeni-maximalna-vyska-davky-v-nezamestnanosti/48411s62038c

Blíži sa prvé zverejnenie dlžníkov po novom

Na základe novelizácie zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. bude Finančné riaditeľstvo od 1. mája 2016 aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Zverejnení budú tí, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 €, a to podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca […]

Zvyšuje sa hranica pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice

Vyhláškou č. 188/2016 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovuje nový počet vydaných pokladničných dokladov na účely virtuálnej registračnej pokladnice. S účinnosťou od 1.7.2016 sa počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice zvyšuje na 3 000.

Žeby nová daň?

V Nemecku navrhujú zaviesť novú celoeurópsku špeciálnu daň na benzín. Takto vyzbierané financie z celej Európskej únie by použili na pomoc migrantom. Pevne však dúfam, že „finančné zbierky“ podobného typu neprekročia nemecké hranice, keďže migrantov vítali s otvorenou náručou. http://www.etrend.sk/ekonomika/nemecky-minister-navrhuje-celoeuropsku-dan-z-benzinu.html  

Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Blíži sa nám termín podania Daňových priznaní z motorových vozidiel za rok 2015. Keďže tento rok 31.január 2016 pripadol na nedeľu, termín podania sa posúva na prvý pracovný deň, t.z. do 1.februára 2016. Novelizácia zákona č. 361/2014 nám priniesla veľa podstatných zmien ako napr. zjednotenie sadzby dane na celom Slovensku, výška dane v závislosti od veku vozidla, ekologického […]

Nové dôležité čísla na rok 2016

Nový rok 2016 sme určite všetci pekne privítali a už začíname pomaly nabiehať do pracovného režimu. Pozrite sa najprv, čo nás čaká, aké sú nové dôležité mzdové, účtovné čísla na rok 2016. http://www.etrend.sk/financie/dolezite-cisla-v-roku-2016.html

Ak chcete od 1.1.2016 používať Virtuálnu registračnú pokladnicu, POZOR, termín podania žiadosti sa kráti.

Finančná správa upozorňuje, že len správne vyplneným žiadostiam o prístupové údaje na Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) podaných do 14.12.2015, vie garantovať vybavenie, pridelenie týchto prístupových údajov na používanie VRP od 1.1.2016. Prečítajte si o možnostiach vyplnenia, podania Žiadosti – čas sa kráti. http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/dva-tyzdne-na-podanie-ziadosti-o-virtualnu-pokladnicu–aktualita-dc-11-2015.htm  

Pôžička od konateľa

Ako postupovať, ak chce konateľ požičať peniaze vlastnej firme a aká výška úrokov môže byť daňovo uznateľná? Pozor, na vzťahy medzi „spriaznenými osobami“. Bližšie sa dočítate v článku. http://www.etrend.sk/podnikanie/pozicka-od-konatela-ako-uctovat-o-urokoch.html  

Súhrn noviniek dane z motorových vozidiel

Pomaly ale iste sa blíži koniec roka a medzi hneď novoročné povinnosti  patrí aj ako vždy podanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel a úhrada dane z motorových vozidiel. Prečítajte si súhrn základných zmien, ktoré sa dotkli okruhu zdaniteľných vozidiel, miesta príslušnosti Daňového úradu, zmeny účtu pri úhrade dane a hlavne zmeny výšky a výpočtu dane z motorových vozidiel. https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-z-motorovych-ts/bc