6.7.2015 Kedy sa premlčí právo vymáhať nedoplatok voči Daňovým a colným úradom. Čo je premlčanie, čo preklúzia.

Ak máte starší nedoplatok voči Finančnej správe, sledujte zákonné lehoty premlčania  – zániku práva vymáhania pohľadávok. Pretože podľa § 85 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku)  správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Prečítajte si, aké sú konkrétne lehoty, aký je […]

29.6.2015 Neverte všetkému, čo čítate. Čítajte odborné periodika.

Už tu máme prelom roka a rôzne periodiká informujú o zmenách v odvodoch. Je však lepšie čítať odborné periodiká alebo sa poradiť s odborníkom, pretože nie všetky informácie v článkoch bývajú pravdivé a často bývajú neúplné. Netreba vyvolávať žiadnu paniku, prečo ešte práve Vy nemáte oznámenie o výške nového poistného doma. Jednoducho preto, lebo ho Sociálna poisťovňa ešte nikomu neposielala.  Oznámenia bude […]

22.6.2015 Kedy Sociálna poisťovňa predpisuje penále.

Ak sa dostanete do platobnej neschopnosti uhrádzať odvody poistného na sociálne poistenie, úhradou tejto pohľadávky vznikne nová pohľadávka, ktorú Vám Sociálna poisťovňa vyčísli a to pohľadávka na penále. V akej výške, kedy sa dočítate priamo na stránke Sociálnej poisťovne. Dané informácie by som ešte doplnila o § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, kedy sa […]

15.6.2015 Ako postupovať, ak si nájdete chybu pri výpočte mzdy.

Bez ohľadu na to kto zapríčil, či akým spôsobom vznikla chyba pri výpočte mesačnej mzdy, je potrebné po zistení ju správne opraviť. Prečítajte si bližšie, kde môžu vzniknúť chyby pri výpočte mzdy a ako správne vykonať opravu. http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/chyby-pri-vypocte-mesacnej-mzdy-a-ich-oprava-tt-mc.htm/

8.6.2015 Rozhodli ste sa pracovať mimo územia SR?

Letné sezónne práce už začali a a za vidinou lepšieho zárobku aj SZČO často opúšťa územie SR. Preto sme aktuálnu tému podrobne rozpracovali, popísali v odbornom blogu, v ktorom sa dozviete, aké sú „odvodové pravidlá a povinnosti v rámci EU“. http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm Blížia sa sezónne práce a za lepšími zárobkami aj samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) opúšťajú územie SR, či už […]

1.6.2015 Začalo obdobie stavebníckych prác

Vonku už začali nielen záhradkárske práce, ale aj stavebnícke. Podnikáte alebo chcete začať podnikať vo výstavbe domov? Kúpiť pozemok, postaviť dom, predať a dosiahnuť zisk. Pozor však na pravidlá ohľadom DPH. Či si môžete uplatniť DPH aj spätne pri kúpe stavebného pozemku, sa dočítate v článku. http://www.etrend.sk/financie/kupa-stavebneho-pozemku-a-odpocet-dph.html

25.5.2015 Môže Vás zamestnávateľ nútiť pracovať na živnosť?

Pracovať pre zamestnávateľa na živnosť je hlavne pre zamestnávateľa výhodnejšie. Z pohľadu nielen finančného zaťaženia, ale hlavne odbremenenia povinností, zodpovednosti, ktoré má za zamestnancov voči všetkých úradom. Môže Vás preto zamestnávateľ nútiť ukončiť pracovný pomer a založiť si živnosť? http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/posvietili-sme-si-na-zamestnavatelov.htm/

18.5.2015 Dôchodky a II. pilier

Percentuálne zníženie odvodov do II. piliera, jeho opakované otváranie pravdepodobne nevyhnalo dostatok ľudí z neho a neprešli späť do I. piliera. Preto aktuálna vláda opäť podniká kroky „zamerané na vystúpenie z II. piliera“ a to v zrýchlenom konaní,  aby ľudia stihli z neho rýchlo vystúpiť.  O aký najnovší krok sa jedná, sa viac dočítate v článku. http://www.etrend.sk/financie/vlada-robi-rozdiely-medzi-dochodcami-sporitelom-v-ii-pilieri-da-nizsiu-minimalnu-penziu.html

4.5.2015 Vyvarujte sa chýb

Prečítajte si, aké sú časté opakujúce sa chyby, omyly podnikateľov pri plnení daňových povinností. Okrem nich však podnikatelia majú aj iné povinnosti v súlade s inými zákonmi, poznáte všetky? Obráťte sa preto radšej na kvalifikovaných odborníkov, ktorí  všetky povinnosti vyriešia bez chýb za Vás. http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/danove-chyby-a-omyly–aktualita-dc-4-2015.htm  

27.4.2015 Aká je podpora štátu pre malých a stredných podnikateľov ?

Vidina podpory štátu pre drobných podnikateľov je v nedohľadne, skôr opačne. Pasivita štátu, zhoršovanie podnikateľského prostredia zapríčiňujú pokles počtu podnikateľov. Prostredníctvom Slovenskej asociácie malých podnikov sa opakovane snažíme presadiť aspoň pár zmien, ktoré by viedli k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Štát by sa mal starať o priaznivé podnikateľské prostredie a nie všemožne zachraňovať len „jednu topiacu sa loď“. http://www.etrend.sk/podnikanie/postavenie-podnikatelov-sa-zhorsuje-pomoci-statu-sa-nedockaju.html