Súhrn zmien pre podnikateľov na rok 2017

Share
 • Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO
 • Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO v SP
 • Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v ZP (okrem dividend)
 • Zvýšenie minimálnej mzdy
 • Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pri nemocenských dávkach
 • Zmeny pri povinnostiach SZČO voči Zdravotným poisťovniam
 • Zvýšenie paušálnych výdavkov
 • Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny DIVIDENDY
 • Zmeny v transferovom oceňovaní
 • Zmeny v daňových / nedaňových výdavkoch
 • Úprava základu dane u držiteľa motorového vozidla podľa osobitného predpisu
 • Zmeny v zákone o správnych poplatkoch
 • Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
 • Elektronické doručovanie dokumentov
 • Nový typ obchodnej spoločnosti
Posted in Nezaradené.