Prehľad minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2017

Share

Aj v roku 2017 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

Stupeň náročnosti priraďuje zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.).

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
1 1,0 435 €
(435 x 1,0)
2,500 €
(2,500 x 1,0)
2 1,2 522 €
(435 x 1,2)
3,000 €
(2,500 x 1,2)
3 1,4 609 €
(435 x 1,4)
3,500 €
(2,500 x 1,4)
4 1,6 696 €
(435 x 1,6)
4,000 €
(2,500 x 1,6)
5 1,8 783 €
(435 x 1,8)
4,500 €
(2,500 x 1,8)
6 2,0 870 €
(435 x 2,0)
5,000 €
(2,500 x 2,0)

 

Od výšky minimálnej mzdy sa odvíja aj príplatok napr. za nočnú prácu (práca v čase medzi 22 hod. a 6. hod), neaktívnu pracovnú pohotovosť, za kompenzáciu za sťažený výkon práce. Príplatok je najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. z. na rok 2017 v sume  0,50 €.

Posted in Nezaradené.