Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021

Share

V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 bude platné Prechodné ustanovenia § 52zzj a výška daňového bonusu bude:

  1. a) 23,22 eura mesačne,
  2. b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
1.7.2021 – 31.12.2021
Dieťa Suma
daňového bonusu
do 6 rokov 46,44 €
nad 6 rokov do 15 rokov 39,47 €
nad 15 rokov 23,22 €
Posted in Nezaradené.