Zmeny ekonomických veličín od 1.7.2019

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1.7.2019 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu zo 205,07 €  na 210,20 € mesačne b) ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú […]