NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA

Ministerstvo financií SR predložilo návrh nového zákona o zaručenej elektronickej fakturácií Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ich ďalej spracúvať, sa vzťahuje na a) rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu, ktoré sú zapojené na štátny rozpočet, b) verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti […]