Tretí balíček návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Dňa 26.11.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie na Ministerstve hospodárstva SR k Návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzn. III. balíček opatrení. Spracovali sme pre Vás skrátený prehľad navrhovaných opatrení, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na nižšie uvedený odkaz. NÁVRHY opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia_balíček III. Návrhy opatrení tretieho balíčka je možné pripomienkovať do […]

Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU

Od 8. 11.2018 sa dostal do pripomienkového konania novelizačný návrh (tlač 1147)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa po schválení s platnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil daňový bonus na dieťa nasledovne: V § 33 odsek 1 znie: „(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné […]