Návrh zvýšenia sumy stravného

Share

Pravdepodobne od júna, pokiaľ dôjde k schváleniu, môžeme očakávať zvýšenie sumy stravného.

Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýšia nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60
Posted in Nezaradené.