30.6.2016 sa končí prechodné obdobie

Share

Zjednodušenie administratívneho zaťaženia predstavuje aj podpora elektronizácie inštitúcií. Preto Sociálna poisťovňa zaviedla s účinnosťou od 4.1.2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia.

Prechod na povinnosť zasielať evidenčné listy elektronicky prostredníctvom SES (eELDP) je rozdelené do dvoch skupín v závislosti od počtu zamestnancov a ku každej skupine sa vzťahuje osobitné prechodné obdobie:

 

zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 20

prechodné obdobie od 4.1.2016 do 30.6.2016

Povinnosť elektronického zasielania od 1.7.2016

 

zamestnávateľ s počtom zamestnancov do 20

prechodné obdobie od 4.1.2016 do 31.12.2016

Povinnosť elektronického zasielania od 1.1.2017

 

Metodické usmernenie nájdete priamo na stránke Sociálnej poisťovne:

http://www.socpoist.sk/aktuality-zmena-pre-firmy-nad-20-zamestnancov–od-1-jula-musia-posielat-evidencne-listy-dochodkoveho-poistenia-elektronicky/48411s62074c

 

Posted in Nezaradené.