Zmeny od 1. júla 2018

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z.
sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení:

 1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu /  zo 199,48 € na 205,07 € mesačne
 2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu  /  zo 139,16 € na 143,06 € mesačne
 3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa  /  z 91,06 € na 93,61 € mesačne

Nepostihnuteľné sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy od 1. 7. 2018

Základné nepostihnuteľné sumy

 • pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:
                   100 % životného minima plnoletej osoby: 205,07 €,
                   25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 51,26 €,
 • pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:
                    100 % životného minima plnoletej osoby: 205,07 €,
                    50 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 102,53 €,

Pri pokutách za priestupky (platí aj pre poberateľov dôchodkov):

 • 50 % životného minima plnoletej osoby: 102,53 €,
 • 25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 51,26 €,

Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť je:

 • 70 % zo 60 % životného minima na osobu (70 % z 123,04 €): 86,13 €,
 • 70 % základnej sumy na vyživovanú osobu (70 % zo 51,26 €): 35,88 €,

Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je:

 • nad 150 % životného minima plnoletej osoby: 307,60 €

Suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok od 1. 7. 2018

Minimálna suma predčasného starobného dôchodku je stanovená ako 1,2-násobok životného minima – od 1. 7. 2018 je táto minimálna suma vo výške 246,10 €.

Výška zárobku popri evidencii na úrade práce od 1. 7. 2018

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, si môže privyrobiť najviac v úhrne do výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Nová maximálna výška zárobku od 1. 7. 2018 je 205,07 €.

Minimálne výživné na dieťa od 1. 7. 2018

Minimálne výživné na dieťa je stanovené vo výške 30 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
Od 1. 7. 2018 stúpne minimálne výživné na dieťa na sumu 28,08 € (30 % z 93,61 €).

Posted in Nezaradené.