Zvýšenie štátnych rodičovských dávok

Share
Výška rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje:
  • z 270 € na 275,90 € mesačne,
  • z 370 € na 378,10 € mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

 

Výška prídavku na dieťa sa v roku 2021 zvyšuje:
  • z 24,95 € na 25,50 € mesačne

 

Výška príplatku k prídavku na dieťa sa v roku 2021 zvyšuje:
  • z 11,70 € na 11,96 € mesačne
Posted in Nezaradené.