ZMENA SUMY STRAVNÉHO

Share

Dňa 1.12.2016 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa mení suma stravného pre časové pásma na:

 

a) 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Posted in Nezaradené.