Nové sumy pre SZČO platné od 1.1.2018

Share

Od 1.1.2018 sa opäť bude zvyšovať minimálny vymeriavací základ a to zo 441,50 € na 456 € a maximálny vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne zo 6.181 € na 6.384 €
(maximálny VZ do Zdravotnej poisťovne bol zrušený).

Pozrite si výšku odvodov platných od 1.1.2018.
(Zvýšené poistné sa prvýkrát uhradí za mesiac január 2018, ktorý je splatný do 8.2.2018)

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018

Percentuálna sadzba Minimálny vymeriavacieho základu Výška minimálneho poistného
nemocenské poistenie 4,4% 456,00 € 20,06 €
starobné poistenie 18% 456,00 € 82,08 €
invalidné poistenie 6% 456,00 € 27,36 €
rezervný fond solidarity 4,75% 456,00 € 21,66 €
SPOLU   33,15% 151,16  €

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018
Percentuálna sadzba Maximálny vymeriavací základ Výška maximálneho poistného
nemocenské poistenie 4,4% 6 384,00 € 280,89 €
starobné poistenie 18% 6 384,00 € 1 149,12 €
invalidné poistenie 6% 6 384,00 € 383,04 €
rezervný fond solidarity 4,75% 6 384,00 € 303,24 €
SPOLU   33,15% 2 116,29 €

 

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018
Percentuálna sadzba Minimálny vymeriavací základ Výška minimálneho preddavku
bez zdravotného postihnutia 14% 456,00 € 63,84 €
so zdravotným postihnutím 7% 456,00 € 31,92 €
Posted in Nezaradené.