Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby

alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka.

Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti

bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Aktuálny zoznam teda vychádza z daňových priznaní podaných v 1. štvrťroku 2018.

Posted in Nezaradené.