DAZAP, s. r. o. – Dane, zákony a poradenstvo http://www.dazap.sk Thu, 08 Nov 2018 13:34:41 +0000 sk-SK hourly 1 Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU http://www.dazap.sk/pripravovany/ Thu, 08 Nov 2018 12:52:42 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1194 Od 8. 11.2018 sa dostal do pripomienkového konania novelizačný návrh (tlač 1147)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa po schválení s platnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil daňový bonus na dieťa nasledovne: V § 33 odsek 1 znie: „(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné […]

Príspevok Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Od 8. 11.2018 sa dostal do pripomienkového konania novelizačný návrh (tlač 1147) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa po schválení s platnosťou od 1. apríla 2019 zvýšil daňový bonus na dieťa nasledovne:

V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne, alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“.


Príspevok Pripravovaná zmena DAŇOVÉHO BONUSU zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Chatbot Finančnej správy – TAXANA http://www.dazap.sk/viac-informacii-taxana/ Fri, 28 Sep 2018 09:39:03 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1184 Finančná správa spustila NOVINKU – chatbot aplikáciu s názvom TAXANA („tax“ = daň). Ide o zabezpečenie komunikácie medzi občanmi a finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy alebo facebooku. Dostupná 24 hodín. Vyskúšajte ! portál FINANČNEJ SPRÁVY

Príspevok Chatbot Finančnej správy – TAXANA zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Finančná správa spustila NOVINKU – chatbot aplikáciu s názvom TAXANA („tax“ = daň).
Ide o zabezpečenie komunikácie medzi občanmi a finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy alebo facebooku. Dostupná 24 hodín. Vyskúšajte !

portál FINANČNEJ SPRÁVY

Príspevok Chatbot Finančnej správy – TAXANA zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia http://www.dazap.sk/rocne-zuctovanie-zp/ Mon, 06 Aug 2018 22:11:01 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1167 Príspevok Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>

Príspevok Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
PROJEKT eKasa http://www.dazap.sk/projekt-ekasa/ Fri, 03 Aug 2018 11:00:27 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1142 Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.  Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe.            PRVÁ ETAPA – apríl 2019 – pripojí sa segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice            DRUHÁ ETAPA […]

Príspevok PROJEKT eKasa zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. 
Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe.
           PRVÁ ETAPA – apríl 2019 – pripojí sa segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice
           DRUHÁ ETAPA – júl 2019 – pripojí sa maloobchod, služby a ostatné sektory

 

Viac o projekte eKasa na stránke finančnej správy

 

Príspevok PROJEKT eKasa zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Dôchodkový vek http://www.dazap.sk/dochodkovy-vek/ Thu, 02 Aug 2018 12:05:54 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1139 Príspevok Dôchodkový vek zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>

Príspevok Dôchodkový vek zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Zmeny od 1. júla 2018 http://www.dazap.sk/1117-2/ Tue, 17 Jul 2018 19:39:51 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1117 Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení: ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu /  zo 199,48 € na 205,07 € mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu  /  zo 139,16 € na 143,06 € mesačne ak ide […]

Príspevok Zmeny od 1. júla 2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z.
sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení:
 1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu /  zo 199,48 € na 205,07 € mesačne
 2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu  /  zo 139,16 € na 143,06 € mesačne
 3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa  /  z 91,06 € na 93,61 € mesačne

Nepostihnuteľné sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy od 1. 7. 2018

Základné nepostihnuteľné sumy

 • pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:
                   100 % životného minima plnoletej osoby: 205,07 €,
                   25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 51,26 €,
 • pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:
                    100 % životného minima plnoletej osoby: 205,07 €,
                    50 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 102,53 €,

Pri pokutách za priestupky (platí aj pre poberateľov dôchodkov):

 • 50 % životného minima plnoletej osoby: 102,53 €,
 • 25 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 51,26 €,

Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť je:

 • 70 % zo 60 % životného minima na osobu (70 % z 123,04 €): 86,13 €,
 • 70 % základnej sumy na vyživovanú osobu (70 % zo 51,26 €): 35,88 €,

Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je:

 • nad 150 % životného minima plnoletej osoby: 307,60 €

Suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok od 1. 7. 2018

Minimálna suma predčasného starobného dôchodku je stanovená ako 1,2-násobok životného minima – od 1. 7. 2018 je táto minimálna suma vo výške 246,10 €.

Výška zárobku popri evidencii na úrade práce od 1. 7. 2018

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, si môže privyrobiť najviac v úhrne do výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Nová maximálna výška zárobku od 1. 7. 2018 je 205,07 €.

Minimálne výživné na dieťa od 1. 7. 2018

Minimálne výživné na dieťa je stanovené vo výške 30 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
Od 1. 7. 2018 stúpne minimálne výživné na dieťa na sumu 28,08 € (30 % z 93,61 €).

Príspevok Zmeny od 1. júla 2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy http://www.dazap.sk/financna-sprava-zverejnila-dalsie-zoznamy/ Fri, 06 Jul 2018 10:53:36 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1105 Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka. Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného […]

Príspevok Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby

alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku roka.

Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti

bude finančná správa aktualizovať vždy do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Aktuálny zoznam teda vychádza z daňových priznaní podaných v 1. štvrťroku 2018.

Príspevok Finančná správa zverejnila ďalšie zoznamy zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Odvodová úľava – DOHODA – DôCHODCA od 1. júla 2018 http://www.dazap.sk/odvodova-vynimka-dohoda-dochodca-od-1-jula-2018/ Tue, 05 Jun 2018 16:35:44 +0000 http://www.dazap.sk/?p=1078 Novelizačný zákon č. 266/2017 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 1. júla 2018. Súhrn o odvodovej úľave pre dôchodcov: vzťahuje sa na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti /pravidelný, nepravidelný príjem/ môže si ju dôchodca uplatniť len na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. V určenej […]

Príspevok Odvodová úľava – DOHODA – DôCHODCA od 1. júla 2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Novelizačný zákon č. 266/2017 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 1. júla 2018.

Súhrn o odvodovej úľave pre dôchodcov:

 • vzťahuje sa na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti /pravidelný, nepravidelný príjem/
 • môže si ju dôchodca uplatniť len na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. V určenej dohode, ak nepresiahne sumu odvodovej výnimky (200 Eur), nebude mať dôchodca postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia
 • môže si ju uplatniť poberateľ:
 1. starobného dôchodku,
 2. predčasného starobného dôchodku,
 3. invalidného dôchodku,
 4. výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšili dôchodkový vek
 5. invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • uplatnenie: písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení odvodovej výnimky / predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú úľavu súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci (vzor na webstránke Sociálnej poisťovni)

                                                      Oznámenie a čestné vyhlásenie Dôchodca

 • účinnosť na uplatnenie odvodovej úľavy nastane odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej úľavy zamestnávateľovi oznámené.
 • výška odvodovej úľavy (§ 4 ods. 5 zákona o sociálnom poistení) a je vo výške 200 Eur.

Prehľad poistení od 1 júla 2018:

 • Poberateľ starobného dôchodku / výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšila dôchodkový vek

dôchodca_1

 

 • poberateľ invalidného dôchodku / výsluhového invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšila dôchodkový vek

(bez ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)

dôchodca_2

 

 • poberateľ predčasného starobného dôchodku

dôchodca_3

 

Príspevok Odvodová úľava – DOHODA – DôCHODCA od 1. júla 2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Novelizácia daňového poriadku http://www.dazap.sk/novelizacia-danoveho-poriadku/ Fri, 03 Nov 2017 10:23:20 +0000 http://www.dazap.sk/?p=913 Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“). Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva – presnejšie definície, pravidlá Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a) – protokol o navzájom […]

Príspevok Novelizácia daňového poriadku zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“).
Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019.
 • Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva
  presnejšie definície, pravidlá
 • Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a)
  protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov 
 • PO od 1. januára 2018, FO od 1. júla 2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov 
 • Zavedenie daňovej spoľahlivosti – nový pojem Index daňovej spoľahlivosti
  – pôjde o hodnotenie daňového subjektu – podnikateľa na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve). Hodnotenie daňovej spoľahlivosti má mať predovšetkým motivačný a preventívny charakter a zároveň umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty. Napr. daňové subjekty s  najvyššou spoľahlivosťou by mohli mať v porovnaní s menej spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci zákonných možností, čo bude subjekty motivovať správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe, keďže riadne plnenie povinností bude mať pozitívny vplyv na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.
 • Zverejňovanie údajov na základe Daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôbNOVÝ ZOZNAM
  – prvýkrát sa použijú do zoznamu údaje z daňových priznaní k dani z príjmov PO podaných v roku 2018 za zdaňovacie obdobie, ktoré začali   po 31. decembri 2016.
 • Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnotyNOVÝ ZOZNAM
  – v zozname budú uvedené daňové subjekty s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.
 • Doplnenie existujúceho zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane – od 1.1.2019
  – zoznam bude doplnený o dátum, od ktorého je daňový subjekt  registrovaných k týmto daniam a deň, ktorým došlo k zmene druhu registrácie na dani z pridanej hodnoty.
 • NOVÝ ZOZNAM vybraných finančných inštitúcií
  – nový zoznam vybraných finančných inštitúcií bude zverejnený prvýkrát až po 1. januári 2019 za kalendárny rok 2018.
 • NOVÝ ZOZNAM regulovaných osôb
  – nový zoznam regulovaných osôb bude prvýkrát zverejnený po 1.januári 2019 za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2017.
 • Zníženie úhrady za záväzné stanovisko od 1.1.2018
  – daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške
  a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
  b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2500 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
  c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 3000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.
 • Predĺženie lehoty na podanie odvolania
  – lehota sa od 1. januára 2018 predlžuje z pôvodných 15 dní na 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Doplnenia vo vyrubovacom konaní
 • Nazeranie do spisov
 • Základné zásady správy daní
 • Predvedenie
  – od januára 2018 môže správca dane požiadať o predvedenie nielen Policajný zbor, ale aj Kriminálny úrad finančnej správy.
 • Zníženie právomoci daňovým úradom
  – od januára 2018 daňový úrad nebude oznamovať orgánom činným v   trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov a informovať o podozreniach     finančné riaditeľstvo. Táto právomoc bola daňovým úradom odobratá z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy.

 

 

 

 

Príspevok Novelizácia daňového poriadku zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
„Obrovské“ zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 http://www.dazap.sk/obrovske-zvysenie-prispevkov-deti-1-1-2018/ Tue, 03 Oct 2017 19:02:07 +0000 http://www.dazap.sk/?p=903 Schválilo sa „veľké“ niekoľko centové zvýšenie príspevkov na deti. Pozrite si konkrétne sumy príspevkov:

Príspevok „Obrovské“ zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Schválilo sa „veľké“ niekoľko centové zvýšenie príspevkov na deti. Pozrite si konkrétne sumy príspevkov:

zvýšenie

Príspevok „Obrovské“ zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>