DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo http://www.dazap.sk Fri, 02 Mar 2018 08:50:05 +0000 sk-SK hourly 1 Novelizácia daňového poriadku http://www.dazap.sk/novelizacia-danoveho-poriadku/ http://www.dazap.sk/novelizacia-danoveho-poriadku/#comments Fri, 03 Nov 2017 10:23:20 +0000 http://www.dazap.sk/?p=913 Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“). Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva – presnejšie definície, pravidlá Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a) – protokol o navzájom […]

Príspevok Novelizácia daňového poriadku zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Dňa 11. októbra 2017 bol schválený vládny návrh č. 650, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“).
Novelizácia nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019.
 • Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva
  presnejšie definície, pravidlá
 • Zavedenie Súhrnného protokolu (§ 19a)
  protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov 
 • PO od 1. januára 2018, FO od 1. júla 2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov 
 • Zavedenie daňovej spoľahlivosti – nový pojem Index daňovej spoľahlivosti
  – pôjde o hodnotenie daňového subjektu – podnikateľa na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve). Hodnotenie daňovej spoľahlivosti má mať predovšetkým motivačný a preventívny charakter a zároveň umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty. Napr. daňové subjekty s  najvyššou spoľahlivosťou by mohli mať v porovnaní s menej spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci zákonných možností, čo bude subjekty motivovať správať sa zodpovedne smerom k finančnej správe, keďže riadne plnenie povinností bude mať pozitívny vplyv na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.
 • Zverejňovanie údajov na základe Daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôbNOVÝ ZOZNAM
  – prvýkrát sa použijú do zoznamu údaje z daňových priznaní k dani z príjmov PO podaných v roku 2018 za zdaňovacie obdobie, ktoré začali   po 31. decembri 2016.
 • Zverejňovanie údajov na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnotyNOVÝ ZOZNAM
  – v zozname budú uvedené daňové subjekty s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.
 • Doplnenie existujúceho zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane – od 1.1.2019
  – zoznam bude doplnený o dátum, od ktorého je daňový subjekt  registrovaných k týmto daniam a deň, ktorým došlo k zmene druhu registrácie na dani z pridanej hodnoty.
 • NOVÝ ZOZNAM vybraných finančných inštitúcií
  – nový zoznam vybraných finančných inštitúcií bude zverejnený prvýkrát až po 1. januári 2019 za kalendárny rok 2018.
 • NOVÝ ZOZNAM regulovaných osôb
  – nový zoznam regulovaných osôb bude prvýkrát zverejnený po 1.januári 2019 za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2017.
 • Zníženie úhrady za záväzné stanovisko od 1.1.2018
  – daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške
  a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
  b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2500 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
  c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 3000 eur, najviac 30.000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.
 • Predĺženie lehoty na podanie odvolania
  – lehota sa od 1. januára 2018 predlžuje z pôvodných 15 dní na 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Doplnenia vo vyrubovacom konaní
 • Nazeranie do spisov
 • Základné zásady správy daní
 • Predvedenie
  – od januára 2018 môže správca dane požiadať o predvedenie nielen Policajný zbor, ale aj Kriminálny úrad finančnej správy.
 • Zníženie právomoci daňovým úradom
  – od januára 2018 daňový úrad nebude oznamovať orgánom činným v   trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov a informovať o podozreniach     finančné riaditeľstvo. Táto právomoc bola daňovým úradom odobratá z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy.

 

 

 

 

Príspevok Novelizácia daňového poriadku zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/novelizacia-danoveho-poriadku/feed/ 0
“Obrovské” zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 http://www.dazap.sk/obrovske-zvysenie-prispevkov-deti-1-1-2018/ http://www.dazap.sk/obrovske-zvysenie-prispevkov-deti-1-1-2018/#comments Tue, 03 Oct 2017 19:02:07 +0000 http://www.dazap.sk/?p=903 Schválilo sa “veľké” niekoľko centové zvýšenie príspevkov na deti. Pozrite si konkrétne sumy príspevkov:

Príspevok “Obrovské” zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Schválilo sa “veľké” niekoľko centové zvýšenie príspevkov na deti. Pozrite si konkrétne sumy príspevkov:

zvýšenie

Príspevok “Obrovské” zvýšenie príspevkov na deti od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/obrovske-zvysenie-prispevkov-deti-1-1-2018/feed/ 0
Finančná správa – NOVÉ http://www.dazap.sk/financna-sprava-nove/ http://www.dazap.sk/financna-sprava-nove/#comments Tue, 05 Sep 2017 07:02:45 +0000 http://www.dazap.sk/?p=899 Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy. https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_virtualna-registra Od augusta 2017 funguje na Finančnej správe nová špecializovaná linka call centra. Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov.  https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_spec-linka/bc  

Príspevok Finančná správa – NOVÉ zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_virtualna-registra

Od augusta 2017 funguje na Finančnej správe nová špecializovaná linka call centra. Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. 

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_spec-linka/bc

 

Príspevok Finančná správa – NOVÉ zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/financna-sprava-nove/feed/ 0
Nové sumy pre SZČO platné od 1.1.2018 http://www.dazap.sk/nove-sumy-pre-szco-platne-od-1-1-2018/ http://www.dazap.sk/nove-sumy-pre-szco-platne-od-1-1-2018/#comments Tue, 18 Jul 2017 21:41:37 +0000 http://www.dazap.sk/?p=885 Od 1.1.2018 sa opäť bude zvyšovať minimálny vymeriavací základ a to zo 441,50 € na 456 € a maximálny vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne zo 6.181 € na 6.384 € (maximálny VZ do Zdravotnej poisťovne bol zrušený). Pozrite si výšku odvodov platných od 1.1.2018. (Zvýšené poistné sa prvýkrát uhradí za mesiac január 2018, ktorý je […]

Príspevok Nové sumy pre SZČO platné od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Od 1.1.2018 sa opäť bude zvyšovať minimálny vymeriavací základ a to zo 441,50 € na 456 € a maximálny vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne zo 6.181 € na 6.384 €
(maximálny VZ do Zdravotnej poisťovne bol zrušený).

Pozrite si výšku odvodov platných od 1.1.2018.
(Zvýšené poistné sa prvýkrát uhradí za mesiac január 2018, ktorý je splatný do 8.2.2018)

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018

Percentuálna sadzba Minimálny vymeriavacieho základu Výška minimálneho poistného
nemocenské poistenie 4,4% 456,00 € 20,06 €
starobné poistenie 18% 456,00 € 82,08 €
invalidné poistenie 6% 456,00 € 27,36 €
rezervný fond solidarity 4,75% 456,00 € 21,66 €
SPOLU   33,15% 151,16  €

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018
Percentuálna sadzba Maximálny vymeriavací základ Výška maximálneho poistného
nemocenské poistenie 4,4% 6 384,00 € 280,89 €
starobné poistenie 18% 6 384,00 € 1 149,12 €
invalidné poistenie 6% 6 384,00 € 383,04 €
rezervný fond solidarity 4,75% 6 384,00 € 303,24 €
SPOLU   33,15% 2 116,29 €

 

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
SZČO – ROK 2018
Percentuálna sadzba Minimálny vymeriavací základ Výška minimálneho preddavku
bez zdravotného postihnutia 14% 456,00 € 63,84 €
so zdravotným postihnutím 7% 456,00 € 31,92 €

Príspevok Nové sumy pre SZČO platné od 1.1.2018 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/nove-sumy-pre-szco-platne-od-1-1-2018/feed/ 0
NOVELA platná od 01. mája 2017 http://www.dazap.sk/novelizacia/ http://www.dazap.sk/novelizacia/#comments Fri, 19 May 2017 10:17:37 +0000 http://www.dazap.sk/?p=879 Zákon č. 81/2017, ktorý vyšiel dňa 15. apríla 2017 v Zbierke zákonov mení a dopĺňa celkovo tri zákony, a to: zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti Tento novelizačný zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2017, […]

Príspevok NOVELA platná od 01. mája 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Zákon č. 81/2017, ktorý vyšiel dňa 15. apríla 2017 v Zbierke zákonov mení a dopĺňa celkovo tri zákony, a to:

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Tento novelizačný zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2017, avšak niektoré body v ňom nadobúdajú účinnosť až od 1. októbra 2017 a od 1. januára 2018.

Bodovo si zhrnieme oblasti, v ktorých nastali zmeny:

Zákon o službách v zamestnanosti

 1. Evidencia/vyradenie uchádzača o zamestnanie
 2. Povinnosti uchádzača o zamestnanie
 3. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
 4. Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52) a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a )
 5. Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
 6. Príspevok na podporu mobility za prácou (§ 53a )
 7. Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku pracovnej integrácie (§ 50b)
 8. Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 20b)
 9. Kontrolná činnosť (§ 68)
 10. Aliancia sektorových rád a sektorové rady (§ 35b)
 11. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60) – od 1. októbra 2017
 12. Elektronické podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 34 ods. 1) – od 1. januára 2018

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

 1. Doplnenie charakteristiky príjmu, ktorý sa na účely posudzovania hmotnej núdze nezapočíta do príjmu
 2. Zavádza sa nová povinnosť žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu
 3. Doplnené, nové podmienky znižovania dávky (§ 10)
 4. Strata nároku na ochranný príspevok (§ 11)
 5. Doplnenie pôsobnosti orgánov štátnej správy (§ 26)

 Zákon o orgánoch štátnej správy

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. mája 2017 bude zabezpečovať tvorbu analýz a prognóz vývoja na trhu práce a bude ich zverejňovať na svojom webovom sídle [§ 3 písm. h)].

Príspevok NOVELA platná od 01. mája 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/novelizacia/feed/ 0
Veľkonočné sviatky http://www.dazap.sk/velkonocne-sviatky/ http://www.dazap.sk/velkonocne-sviatky/#comments Sat, 15 Apr 2017 21:30:33 +0000 http://www.dazap.sk/?p=875 Prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.. ..nech sú plné radosti, lásky a pohody v kruhu rodiny a priateľov.. DAZAP, s.r.o.

Príspevok Veľkonočné sviatky zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov..
..nech sú plné radosti, lásky a pohody v kruhu rodiny a priateľov..

DAZAP, s.r.o.

Príspevok Veľkonočné sviatky zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/velkonocne-sviatky/feed/ 0
Dividendy vytvorené od roku 2017 http://www.dazap.sk/dividendy-vytvorene-od-roku-2017/ http://www.dazap.sk/dividendy-vytvorene-od-roku-2017/#comments Fri, 10 Feb 2017 13:38:29 +0000 http://www.dazap.sk/?p=868 Prehľad zmien pri výplate dividend vytvorených v roku 2017  a neskôr: (vyplácené 2018 a neskôr) zrušenie odvodov do Zdravotnej poisťovne zavedenie zdanenia príjmu dividend   Ak je príjemcom dividend fyzická osoba – REZIDENT SR Platiteľom dividend je: AKO KTO SADZBA DANE spoločnosť v SR daň zrážkou (§43) platiteľ dividend 7% zahraničie – zmluvné štáty cez […]

Príspevok Dividendy vytvorené od roku 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
Prehľad zmien pri výplate dividend vytvorených v roku 2017  a neskôr:
(vyplácené 2018 a neskôr)

 • zrušenie odvodov do Zdravotnej poisťovne
 • zavedenie zdanenia príjmu dividend

 

Ak je príjemcom dividend fyzická osoba – REZIDENT SR
Platiteľom dividend je: AKO KTO SADZBA DANE
spoločnosť v SR daň zrážkou (§43) platiteľ dividend 7%
zahraničie – zmluvné štáty cez daňové priznanie fyzická osoba zmluvne dohodnutá sadza
alebo 7%
zahraničie – nezmluvné štáty cez daňové priznanie fyzická osoba 35%

Príspevok Dividendy vytvorené od roku 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
http://www.dazap.sk/dividendy-vytvorene-od-roku-2017/feed/ 0
Súhrn zmien pre podnikateľov na rok 2017 http://www.dazap.sk/suhrn-zmien-pre-podnikatelov-na-rok-2017/ http://www.dazap.sk/suhrn-zmien-pre-podnikatelov-na-rok-2017/#comments Mon, 16 Jan 2017 22:47:52 +0000 http://www.dazap.sk/?p=861 Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO v SP Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v ZP (okrem dividend) Zvýšenie minimálnej mzdy Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pri nemocenských dávkach Zmeny pri povinnostiach SZČO voči Zdravotným poisťovniam Zvýšenie paušálnych výdavkov Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby Zmeny DIVIDENDY Zmeny v transferovom oceňovaní Zmeny v daňových […]

Príspevok Súhrn zmien pre podnikateľov na rok 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

]]>
 • Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO
 • Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO v SP
 • Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v ZP (okrem dividend)
 • Zvýšenie minimálnej mzdy
 • Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pri nemocenských dávkach
 • Zmeny pri povinnostiach SZČO voči Zdravotným poisťovniam
 • Zvýšenie paušálnych výdavkov
 • Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny DIVIDENDY
 • Zmeny v transferovom oceňovaní
 • Zmeny v daňových / nedaňových výdavkoch
 • Úprava základu dane u držiteľa motorového vozidla podľa osobitného predpisu
 • Zmeny v zákone o správnych poplatkoch
 • Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
 • Elektronické doručovanie dokumentov
 • Nový typ obchodnej spoločnosti
 • Príspevok Súhrn zmien pre podnikateľov na rok 2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

  ]]>
  http://www.dazap.sk/suhrn-zmien-pre-podnikatelov-na-rok-2017/feed/ 0
  Vianočný pozdrav http://www.dazap.sk/851-2/ http://www.dazap.sk/851-2/#comments Wed, 21 Dec 2016 08:17:07 +0000 http://www.dazap.sk/?p=851 Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2017   Tešíme sa na spoluprácu v Novom roku DAZAP, s.r.o.

  Príspevok Vianočný pozdrav zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

  ]]>
  Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

  šťastie a lásku po celý Nový rok 2017

   

  Tešíme sa na spoluprácu v Novom roku

  DAZAP, s.r.o.

  stromcek

  Príspevok Vianočný pozdrav zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

  ]]>
  http://www.dazap.sk/851-2/feed/ 0
  Prehľad minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2017 http://www.dazap.sk/prehlad-minimalnych-mzdovych-narokov-od-1-1-2017/ http://www.dazap.sk/prehlad-minimalnych-mzdovych-narokov-od-1-1-2017/#comments Mon, 05 Dec 2016 10:46:54 +0000 http://www.dazap.sk/?p=822 Aj v roku 2017 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti. Stupeň náročnosti priraďuje zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 Zákonníka práce […]

  Príspevok Prehľad minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

  ]]>
  Aj v roku 2017 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

  Stupeň náročnosti priraďuje zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.).

  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
  1 1,0 435 €
  (435 x 1,0)
  2,500 €
  (2,500 x 1,0)
  2 1,2 522 €
  (435 x 1,2)
  3,000 €
  (2,500 x 1,2)
  3 1,4 609 €
  (435 x 1,4)
  3,500 €
  (2,500 x 1,4)
  4 1,6 696 €
  (435 x 1,6)
  4,000 €
  (2,500 x 1,6)
  5 1,8 783 €
  (435 x 1,8)
  4,500 €
  (2,500 x 1,8)
  6 2,0 870 €
  (435 x 2,0)
  5,000 €
  (2,500 x 2,0)

   

  Od výšky minimálnej mzdy sa odvíja aj príplatok napr. za nočnú prácu (práca v čase medzi 22 hod. a 6. hod), neaktívnu pracovnú pohotovosť, za kompenzáciu za sťažený výkon práce. Príplatok je najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. z. na rok 2017 v sume  0,50 €.

  Príspevok Prehľad minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2017 zobrazený najskôr DAZAP, s. r. o. - Dane, zákony a poradenstvo.

  ]]>
  http://www.dazap.sk/prehlad-minimalnych-mzdovych-narokov-od-1-1-2017/feed/ 0