Dividendy vytvorené od roku 2017

Share

Prehľad zmien pri výplate dividend vytvorených v roku 2017  a neskôr:
(vyplácené 2018 a neskôr)

  • zrušenie odvodov do Zdravotnej poisťovne
  • zavedenie zdanenia príjmu dividend

 

Ak je príjemcom dividend fyzická osoba – REZIDENT SR
Platiteľom dividend je: AKO KTO SADZBA DANE
spoločnosť v SR daň zrážkou (§43) platiteľ dividend 7%
zahraničie – zmluvné štáty cez daňové priznanie fyzická osoba zmluvne dohodnutá sadza
alebo 7%
zahraničie – nezmluvné štáty cez daňové priznanie fyzická osoba 35%
Posted in Nezaradené.